Nyheter

Pristagare 2023

Johan W Eriksson, Ninni Wahlström och Andreas Ryve tilldelas Läromedelsförfattarnas pris 2023 – Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur.

Tre pristagare

Priset består av tre kategorier: Läromedel, Kurslitteratur och Läromedelsförfattarnas särskilda pris. Johan W Eriksson, författare i samhällskunskap och svenska på NA Förlag, tar emot 100 000 kronor i kategori Läromedel. Ninni Wahlström, professor i pedagogik vid Linnéunivsersitetet, tar emot 100 000 kronor i kategori Kurslitteratur. Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, tar emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris på 50 000 kronor. Läromedelsförfattarnas särskilda pris lyfter och premierar författarskap utifrån exempelvis ett tema, något nyskapande eller en framstående debutant.

Prismotiveringar

Johan W Eriksson, Kategori Läromedel

"Med stort engagemang har Johan W Eriksson skrivit läromedel under två decennier. Hans författarskap präglas av en respekt för, och ett värnande av, demokratin. Han är en driven och mångsidig författare som ser potentialen i att kombinera tryckta böcker med en digital miljö, och når därigenom ut till en stor publik. Johan W Eriksson bidrar genom sin gärning till en positiv syn på såväl läromedelsförfattande som betydelsen av läromedel i samhället."

Fakta: Johan W Eriksson skriver läromedel i samhällskunskap och svenska, från mellanstadie- till högskolenivå. På NA Förlag har han varit huvudförfattare till flera titlar i samhällskunskap. Han har också jobbat som redaktör och utvecklare av förlagets digitala lärplattform. Johan W Eriksson har utöver detta skrivit läromedel på andra förlag och frilansar som redaktör och journalist. Han har även en bakgrund som lärare.

Ninni Wahlström, Kategori Kurslitteratur

"Att omvandla abstrakta teorier till handfast och begriplig sakprosa kräver stor pedagogisk förmåga. Ninni Wahlströms forskning och författarskap rör sig i centrum av lärandets och undervisningens praktik, och har kommit att betyda mycket för blivande lärare. Utan att tappa det professionella i språket kopplar hon teori till vardagen i skolan på ett skickligt sätt. Hon stärker på så sätt våra framtida lärares förmåga att göra egna teoretiskt förankrade val."

Fakta: Ninni Wahlström är professor i pedagogik, verksam på Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om utvärdering av skolans undervisning ur ett didaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv, och hennes böcker är standardlitteratur på didaktikkurser på lärarutbildningar.

Andreas Ryve, Läromedelsförfattarnas särskilda pris

"Läromedelsförfattarnas vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet. Ett kunskapsbaserat samhälle kräver kunskapsbaserade verktyg. Andreas Ryve leder en projektgrupp vars kollektiva insats på ett banbrytande sätt har kopplat forskningen till praktiken och resulterat i faktiska läromedel. Projektet Framtidens läromedel som Andreas Ryve har initierat och drivit är ett tydligt exempel på hur man kan utveckla och skriva läromedel med utgångspunkt i forskning. Vi tror att detta kan bana väg för andra författare att utforska nya sätt att ta fram läromedel."

Fakta: Andreas Ryve är professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet. Han är bland annat initiativtagare till projektet Framtidens läromedel – ett projekt som startades 2016 för att utveckla och beforska forskningsbaserade läromedel i samarbete med verksamma lärare. Projektet har resulterat i läromedlet Rik matematik som idag används i många klassrum.

Störst i sin kategori

Läromedelsförfattarnas pris instiftades 2020 och delas årligen ut för att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur. Den totala prissumman är 250 000 kronor, vilket gör det till Sveriges största pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Prisutdelningen äger rum på Läromedlets dag den 8 november.

Bilder och pressmeddelande hittar du på MyNewsdesk

Mer om Läromedelsföfattarnas pris

Författarskap