Påverkan

Vilka frågor driver vi?

  • Rätten till läromedel. Vår vision är ett kunskapsbaserat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet. Idag är Sverige det land i Norden som lägger minst pengar i Norden på läromedel. Vi jobbar aktivt för att säkra lärares och elevers rätt till läromedel. Hur rätten kan säkras beskriver vi på www.rattentilllaromedel.se.  
  • En stark upphovsrätt. För att författare ska kunna bedriva sitt arbete och leva på sitt författarskap är upphovsrätten en förutsättning. Vi bevakar upphovsrättslagen och jobbar aktivt för att den ska ge författare av läromedel och kurslitteratur ett så bra skydd som möjligt.
  • Schyssta villkor. Utan författarna finns varken läromedel eller kurslitteratur. Vi jobbar för att författare ska få bra villkor och ersättning som speglar det arbete de lägger ner.

Vad gör vi?

  • Skapar opinion. Genom att skriva debattartiklar och driva våra frågor i det offentliga skapar vi ett samhällsengagemang, och sätter tryck på beslutsfattare.
  • Träffar politiker. För att sätta våra frågor på agendan träffar vi kontinuerligt skolpolitiska talespersoner och beslutsfattare.
  • Tar reda på hur det ser ut. Genom undersökningar håller vi oss uppdaterade på hur det ser ut i Sverige idag. Du hittar våra rapporter samlade här.
  • Skriver remissyttranden. Tidigare yttranden hittar du här.
  • Samarbetar med andra. Genom ett tätt samarbete med andra organisationer blir vår röst starkare, och vi kan påverka branschen i större utsträckning. Vi är även medlemmar i olika organisationer och nätverk. Här kan du läsa om våra medlemskap.

Definition av läromedel

Läromedelsförfattarnas definition av läromedel är tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur.

Påverkan

Kampanj: Rätten till läromedel

Att säkra lärares och elevers rätt till läromedel är ett av våra viktigaste uppdrag. Vill du bidra? Under den här kampanjsidan har vi samlat material som du kan dela i sociala medier.