Publikationer och dokument

Rapporter och undersökningar

Rätten till kunskap

Ungas syn på läromedel

Vårdnadshavares syn på läromedel

Kommunpolitikers syn på läromedel

Hur ska de annars lära sig? 1831 röster om läromedel

Changing texts – en internationell genomgång av forskning kring läroböcker och relaterat material (svensk sammanfattning)

Framtidens läromedel – En analys av digitaliseringens påverkan på den svenska läromedelsmarknaden

Debattartiklar

Lagstifta om läromedel till alla elever (Svenska Dagbladet 8/11-22)

Utan böcker lär barnen inte läsa på sommarlovet (DN 6/9-22)

Sju av tio kommunpolitiker vill se öronmärkta pengar för läromedel (Dagens Samhälle 28/10-21)

"Lärare ska inte behöva välja mellan tryckta och digitala läromedel" (Läraren 2/6-21)

"Ju bättre ställt elever har det hemma, desto mer läromedel får de från skolan" (Sydsvenskan 14/4-21)

Ännu en lässatsning missar det mest basala (Altinget 13/4-21)

”Nästan inga lärare får skaffa de läroböcker eleverna behöver” (DN 5/4-21)

Det finns en enklare väg till barns läsning (Svensk Bokhandel 28/9-20)

Skärp skollagen så att rätten till läromedel säkerställs (Dagens Samhälle 9/9-20)

Remissvar

Remisssvar över betänkandet SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt

Remissvar över Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

Yttrande över promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

Yttrande över Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Är du du intresserad av fler, äldre remissvar är du välkommen att kontakta kansliet, skriv till adm@laromedelsforfattarna.se