Publikationer och dokument

Här hittar du våra publikationer och undersökningar samt de senaste remissvaren.

Påverkan

Rapporter och undersökningar

Mer pengar men inte mer likvärdighet

En granskning av det nya statsbidraget för läromedel, läsåret 2023/2024.

Mer pengar men inte mer likvärdighet (öppnas i nytt fönster)

Framtidens lärare vill ha läromedel

En undersökning genomförd av Sveriges lärarstudenter och Läromedelsförfattarna med syfte att ta reda på hur lärarstudenter själva ser på sin utbildning och läromedel.

Framtidens lärare vill ha läromedel 2023

Läromedlets roll inom lärarutbildningar

En genomlysning utförd av Läromedelsförfattarna med syftet att öka kunskapen om i vilken grad och på vilket sätt som läromedel behandlas inom lärarutbildningen.

Läromedlets roll inom lärarutbildningar 2023

Framtidens läromedel

En analys genomförd av Läromedelsförfattarna med syfte att ta reda på digitaliseringens effekter på läromedelsmarknaden. Analysen har ett fokus på läromedelsförfattares roll i det upphovsrättsliga ekosystemet.

Framtidens läromedel – En analys av digitaliseringens påverkan på den svenska läromedelsmarknaden 2022

Forskning kring läroböcker

En internationell genomgång av forskning kring läroböcker och relaterat material som innehåller ett särkilt fokus på Sverige.

Changing texts – en internationell genomgång av forskning kring läroböcker och relaterat material (svensk sammanfattning) 2022

Röster om läromedel

Vårdnadshavare och elever om läromedlens betydelse i svensk skola.

Hur ska de annars lära sig? 1831 röster om läromedel

Kommunpolitikers syn på läromedel

Undersökning av Läromedelsförfattarna för att ta reda på lokalpolitikers syn på läromedel.

Kommunpolitikers syn på läromedel 2021

Vårdnadshavares syn på läromedel

Undersökning av Läromedelsförfattarna för att ta reda på vårdnadshavares syn på läromedel.

Vårdnadshavares syn på läromedel 2021

Ungas syn på läromedel

Undersökning av Läromedelsförfattarna för att ta reda på hur unga ser på läromedel.

Ungas syn på läromedel 2020

Läromedelssituationen i Sverige

Undersökning av Läromedelsförfattarna, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och elevorganisationerna för att ta reda på hur läromedelssituation ser ut i Sverige.

Rätten till kunskap 2020