Stipendium

Läromedelsförfattarna utlyser varje år i september ett stipendium för dig som skriver läromedel och kurslitteratur. Du ansöker för utgivna läromedel eller kurslitteratur som du själv, eller tillsammans med andra, har författat.

Besked och utbetalning

  • Utbetalning av tilldelat stipendium sker under mars månad 2020.

För att skriva in eller uppdatera dina uppgifter inför ansökningsår 2020, logga in på sidan https://ansokan.slff.se/Sidan är nu under uppdatering vilket innebär att det tidvis inte går att nå denna sida. Ansökan om författarstipendium kan göras först från och med den 1 september och i god tid innan dess kommer sidan att fungera helt.

Vid frågor kontakta Läromedelsförfattarnas kansli, adm@laromedelsforfattarna.se.

Varifrån kommer pengarna?

Rätten att kopiera material som är skyddat av upphovsrättslagen regleras i huvudsak genom avtalslicenser. Det innebär att skolor, universitet och högskolor, genom avtalslicenser, har rätt att mot ersättning kopiera material – både analogt och digitalt – som är skyddat av upphovsrätten.

Avtalslicenserna genererar en årlig kopieringsersättning och det är den som vi betalar ut i form av författarstipendier inom ramen för de regler som gäller för avtalslicenser i upphovsrättslagen.

Ungefär 80 procent av beloppet kommer från kopieringen i skolorna och drygt 20 procent från högskoleområdet.

Mer om hantering av kopieringsersättning

Frågor

Vid frågor om stipendium eller ansökningsförfarandet vänd dig till Läromedelsförfattarnas kansli: Maria Ljungdahl, adm@laromedelsforfattarna.se, 08-440 84 80.