Kopieringsstipendium

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur kan söka kopieringsstipendium hos oss.

Arbetet med kopieringsstipendierna är en av våra främsta uppgifter.

Under 2020 delade vi ut drygt 24 miljoner kronor i stipendier till 1065 författare av läromedel och kurslitteratur. Syftet med stipendierna är att så många författare som möjligt ska få ta del av den ersättning som kommer från att skola, högskola och universitet kopierar läromedel och kurslitteratur.

Du kan läsa mer om vårt kopieringsstipendium under Vanliga frågor.

  • Ansökningsperioden för vårt kopieringsstipendium öppnar den 15 september.
  • Dina verk, som ligger till grund för ansökan, samt dina personliga uppgifter hittar du på Mina sidor.

Har du frågor om vårt kopieringsstipendium är du välkommen att skriva till adm@laromedelsforfattarna.se