Kopieringsstipendium

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur kan söka kopieringsstipendium hos oss.

Arbetet med kopieringsstipendierna är en av våra främsta uppgifter. Under 2019 fördelade vi drygt 19 miljoner kronor i stipendier till 643 författare av läromedel och kurslitteratur. Syftet med stipendierna är att så många författare som möjligt ska få ta del av den ersättning som kommer från att skola, högskola och universitet kopierar läromedel och kurslitteratur.

Du kan läsa mer om vårt kopieringsstipendium under Vanliga frågor.

  • Ansökningsperioden för i år har passerat.
  • Besked till dem som har tilldelats stipendium lämnas under vecka 51 och utbetalning sker under mars månad 2021.
  • Dina verk, som ligger till grund för ansökan, samt dina personliga uppgifter hittar du på Mina sidor.

Har du frågor om vårt kopieringsstipendium är du välkommen att skriva till adm@laromedelsforfattarna.se