Kopierings­stipendium

Har du skrivit läromedel eller kurslitteratur? Nu kan söka vårt kopieringsstipendium, ett författarstipendium som delas ut varje år. 2022 delade vi ut 24,8 miljoner kronor, till totalt 990 författare.

Syftet med vårt kopieringsstipendium är att så många författare som möjligt ska få ta del av den ersättning som kommer från den lagliga kopieringen av läromedel och kurslitteratur som sker inom utbildning i Sverige.

Det finns inget bestämt antal stipendier, det avgörs av antal beviljade ansökningar. Vill du veta mer om varifrån pengarna kommer och varför vi delar ut stipendier varje år? Här kan du läsa om det.

Vem kan få stipendium?

Du som har skrivit läromedel eller kurslitteratur kan få vårt kopieringsstipendium. Det gäller oavsett om du är ensam författare till ett helt verk, skrivit i ett team eller om du bara har skrivit enstaka kapitel. Du behöver inte vara medlem i Läromedelsförfattarna för att få detta stipendium. Även rättsinnehavare, det vill säga du som har ärvt upphovsrätten av en avliden författare, kan få vårt kopieringsstipendium.

För vad kan du få stipendium?

Vårt kopieringsstipendium utgår från vilken utgivning du har, och för att få ett stipendium behöver du registrera de verk du har skrivit. Kortfattat gäller det läromedel och kurslitteratur utgivna i Sverige någon gång under de senaste 20 åren, men det finns några kriterier dina verk måste uppfylla för att kunna ge dig ett stipendium:

  • Det ska vara skapat för att användas i undervisning. Antingen ska det vara utformat utifrån gällande läroplaner/kursplaner eller så ska det finnas angivet på en kurslitteraturlista.
  • Det ska täcka väsentliga delar av mål i läroplaner eller kursplaner.
  • Det ska rikta sig till en viss kategori elever eller studenter i utbildningsväsendet.
  • Det ska vara utgivet av ett läromedelsförlag eller på eget förlag.
  • Det ska vara utgivet i Sverige.

Du hittar fullständiga kriterier under Vanliga frågor.

Ansökan

Du söker stipendium på Mina sidor. Ansökan är öppen från 15 september till den 16 oktober.

Under Vanliga frågor har vi samlat de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att mejla oss på stipendier@laromedelsforfattarna.se.

Stipendier
Senast uppdaterad: 26 september 2023

Vanliga frågor kopieringsstipendium

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om stipendiet och om ansökan. Stipendier