Därför delar vi ut kopierings­stipendium

Enligt upphovsrättslagen är det förbjudet att kopiera någon annans verk, det du har skapat skyddas från att spridas utan ditt godkännande.

Avtal som tillåter kopiering

Lärare har dock ett stort behov av att kopiera ur tidningar, böcker och liknande (digitala så väl som tryckta källor) för att komplettera undervisningen med material till eleverna. Därför har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access (Bonus) utformat det så kallade skolkopieringsavtalet, ett avtal som tillåter att skolor kopierar visst material trots att det är skyddat av upphovsrätten. Avtalet gäller för såväl privata som kommunala skolor som är anslutna till avtalen.

Kopieringen får inte ersätta läromedel och det är bara tillåtet att kopiera ett visst antal sidor för att komplettera övrigt, inköpt, undervisningsmaterial.

Det finns också avtal för andra områden så som arbetsplatsavtalet och högskoleavtalet som på motsvarande sätt möjliggör för universitetslärare att kopiera.

Författare får ersättning

När lärare kopierar enligt avtalet betalas en ersättning till Bonus som i sin tur fördelar pengarna till sina medlemsorganisationer – däribland Läromedelsförfattarna. Målet är att pengarna kollektivt ska gå till upphovspersoner vars verk har kopierats. Utöver läromedelsförfattare rör det bland andra journalister, illustratörer, fotografer och skönlitterära författare.

Det är dessa pengar som finansierar nästan all vår verksamhet som gynnar författarkollektivet, i synnerhet vårt kopieringsstipendium.

Ett viktigt uppdrag

Syftet med vårt kopieringsstipendium är alltså att läromedels- och kurslitteraturförfattare ska ersättas för att det de har skrivit kopieras i olika skolor. Just därför är inte vårt kopieringsstipendium som andra stipendier. Det finns ingen konkurrens mellan de som söker. Alla som uppfyller kriterierna kommer att få stipendium, och summan för varje enskilt stipendium baseras enbart på vad och hur mycket den som söker har skrivit, inte på hur många andra som söker.

Att se till att pengarna från kopieringsavtalen når läromedels- och kurslitteraturförfattare är vårt allra viktigaste uppdrag, därför arbetar vi varje år för att få in många ansökningar till vårt kopieringsstipendium.

Vårt kopieringsstipendium utlyses under hösten varje år och ansökan är öppen i en månad. För 2024 är ansökningsperioden 13 september - 15 oktober. En enskild författare kan söka vart tredje år för att stipendiet ska räknas som ett skattefritt punktstipendium. Vill du veta mer om kopieringsstipendiet och hur du söker? Du hittar svaren på de vanligaste frågorna här: Vanliga frågor.

Stipendier
Senast uppdaterad: 04 juli 2024