Resestipendium

Den 9 mars utlyser vi vårt nyinstiftade resestipendium! 

Resestipendet syftar till att möjliggöra resande för att inhämta kunskap, studera fenomen på plats, delta på konferenser, bygga kontaktnät eller få tid för skrivande i avskildhet.

Resestipendiet kommer att vara enkelt att söka och många sökande kommer att kunna tilldelas detta stipendium. Kriteriet är att din utgivning av läromedel eller kurslitteratur inte får vara äldre än 5 år (omtryck räknas). I ansökan ska du också ange ändamålet för resan.

Stipendiet kommer att utlysas varje år men en enskild författare kan söka vart tredje år. Beloppet blir 10 000 kronor per stipendiat.

Mer information om vem som kan söka och hur du söker kommer i samband med utlysningen den 9 mars.