Resestipendium

Som författare av läromedel eller kurslitteratur har du möjlighet att söka resestipendium. Stipendiet syftar till att du ska kunna resa iväg för att höja din kompetens. Beloppet är 10 000 kr per stipendiat.

Som författare kan du ofta göra ditt jobb hemifrån, men det räcker inte alltid – ibland behövs något annat. Kanske behöver du tid att skriva avskilt, kanske har du sett en konferens som skulle kunna förstärka din kompetens, eller så behöver du besöka en specifik plats för att studera något du skriver om. Oavsett vad det är du behöver hoppas vi, med det här resestipendiet, kunna bidra till att ta ditt författarskap framåt.

Vad ingår i resestipendiet?

  • Beloppet är 10 000 kronor per stipendiat.
  • Stipendiater som erhöll stipendiet 2023, får använda det under 2023-2024.

Vem kan söka resestipendium?

Författare av läromedel eller kurslitteratur.

Vilka villkor gäller för att kunna få resestipendium?

  • Du ska ha gett ut läromedel eller kurslitteratur någon gång under de senaste fem åren (omtryck räknas).
  • Resestipendiet syftar till att möjliggöra resande för att inhämta kunskap, studera fenomen på plats, delta på konferenser, bygga kontaktnät eller få tid för skrivande i avskildhet. Du behöver ange ändamålet för resan.
  • Du kan som oftast få stipendiet vart tredje år.

Återrapportering

Enkäter för återrapportering skickas ut i december månad varje år. Samtliga stipendiater ska fylla i enkäten oavsett om man utnyttjat stipendiet ännu eller inte. Spara kvitton eller annan redogörelse, stickprovskontroller kan komma att genomföras även efter att enkäten fyllts i.

Ansökan

Ansökningsperioden har passerat.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till stipendier@laromedelsforfattarna.se

Stipendier