Vanliga frågor: Kopierings­stipendium

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om stipendiet och om ansökan. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att ställa dina frågor till oss på stipendier@laromedelsforfattarna.se.

Stipendier
Senast uppdaterad: 08 januari 2024

Så söker du

När kan jag söka stipendiet?

Vi utlyser vårt kopieringstipendium varje höst, men du kan bara få stipendiet vart tredje år. Det beror på att det är ett skattefritt punktstipendium.

Var söker jag stipendiet?

Du söker vårt kopieringsstipendium via Mina sidor.

Hur loggar jag in på Mina sidor?

Du loggar in med hjälp av ditt BankID. Du hittar Mina sidor här.

Om det är det första gången du loggar in på Mina sidor så behöver du skapa ett konto på Mina sidor. Därefter aktiverar vi kontot. Detta görs manuellt under kontorstid så det kan dröja innan du får återkoppling.

Rättsinnehavare, det vill säga du som har ärvt upphovsrätten av en avliden författare, kan inte logga in på Mina sidor. Hör av dig till oss på stipendier@laromedelsforfattarna.se så hjälper vi dig!

Hur söker jag stipendiet?

Vårt kopieringsstipendium söker du genom att registrera uppgifter om din utgivning på Mina sidor. Det är viktigt att du fyller i information om samtliga läromedel och samtlig kurslitteratur du är författare till.

Därefter klickar du på Ansök.

Vilken information ska jag ange när jag söker kopieringsstipendium?

För att kunna fylla i ansökningsformuläret behöver du utöver titel bland annat ange ISBN-nummer, utgivningsår, senaste omtrycksår eller år för ny version, samt information om vilken typ av ersättning du får för ditt verk. En bra idé är att plocka fram ditt förlagsavtal när du ska fylla i formuläret.

Hur hittar jag verkets utgivnings- och omtrycksår?

Titta i ditt verk, där står det oftast. På Libris (kb.se) ska all väsentlig information om ditt verk finnas, så som utgivningsår, omtrycksår eller år för ny version, samt ISBN-nummer. Du kan även fråga ditt förlag.

Hur hittar jag mitt ISBN-nummer?

Titta i ditt verk, där står det oftast. På Libris (kb.se) ska all väsentlig information om ditt verk finnas, så som utgivningsår, omtrycksår eller år för ny version, samt ISBN-nummer. Du kan även fråga ditt förlag.

Var hittar jag information om min royaltynivå?

Du hittar informationen om din royaltynivå eller annan ersättning i ditt förlagsavtal. Saknar du det kan du kontakta ditt förlag.

Formuläret

Hur fyller jag i min royaltysats i ansökningsformuläret?

Under frågan om royalty ska du ange både verkets totala royaltysats och din egen royalty. Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter som stämmer med ditt avtal för att vi ska kunna bedöma din ansökan.

Här är några exempel på hur du ska fylla i royaltysatsen:

Om ni är flera författare

Du är medförfattare till ett läromedel där den totala royaltyn är 15 procent. Din egen royalty är 5 procent och dina medförfattare delar på resterande 10 procent. Du anger då 15 respektive 5 procent.

Om du är ensam författare

Du har skrivit en bok där den totala royaltyn är 20 procent. Eftersom du är den enda författaren får du hela royaltyn, alltså 20 procent. Du ska då ange 20 procent som total royalty och 20 procent som egen.

När royalty saknas

Har du inte royalty utan har fått ersättning på annat sätt så finns kryssrutor för det i ansökningsformuläret.

Hur fyller jag i nya upplagor av mina verk?

Om ditt verk har blivit omtryckt eller kommit i ny version är det viktigt att du anger senaste år för omtryck/ny version. Har ditt verk däremot kommit ut med nytt ISBN-nummer ska det skrivas in som ett helt nytt verk.

Mina verk ingår i ett läromedelspaket, hur söker jag stipendium för det?

Du fyller i varje enskilt verk för sig självt, med sina fristående ISBN-nummer.

Jag har ärvt en avliden författares upphovsrätt och ska söka för dennes verk, hur gör jag då?

Du som är rättsinnehavaren, det vill säga har ärvt en avliden författares upphovsrätt, kan inte logga in på Mina sidor och söka kopieringsstipendium. Du måste istället höra av dig till oss. Skriv till stipendier@laromedelsforfattarna.se så hjälper vi dig.

Kriterier

Vilka är kriterierna för att söka kopieringsstipendiet?

Alla som har skrivit läromedel eller kurslitteratur som har getts ut i Sverige någon gång de senaste 20 åren kan söka vårt kopieringsstipendium.

Med läromedel menar vi tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur.

Även rättsinnehavare kan få stipendium, det vill säga du som har ärvt upphovsrätten av en avliden författare. Rättsinnehavare behöver dock kontakta oss via mejl, och kan inte söka via Mina sidor.

Vilka verk kan jag få stipendium för?

Du kan få stipendium för läromedel eller kurslitteratur, det vill säga verk skapade för undervisningsändamål, utformade utifrån gällande läroplaner/kursplaner eller facklitterära verk som finns angivna på kurslitteraturlista på högskolenivå.

Verken ska täcka väsentliga delar av mål i läroplaner eller kursplaner, vara riktade gentemot en viss kategori elever eller studenter i utbildningsväsendet och vara utgivna av ett läromedelsförlag eller eget förlag i Sverige.

Verken behöver omfattas av kopieringsavtalen. Avtalen hittar du här om du vill läsa dem: Dokumentarkiv - Bonus Copyright Access. Vi föreslår dock att du registrerar verk du är osäker på, så tittar vår stipendienämnd på om verket omfattas.

Vilka verk kan jag inte få stipendium för?

Du kan inte få stipendium för verk som inte omfattas av kopieringsavtalen. Avtalen hittar du här om du vill läsa dem: Dokumentarkiv - Bonus Copyright Access. Vi föreslår dock att du registrerar verk du är osäker på, så tittar vår stipendienämnd på om verket omfattas.

Undantagna är förlagsutgivna, tryckta engångsmaterial som elev ska skriva i, rita i eller dylikt och som är avsett för engångsbruk, t.ex. övningsbok eller arbetshäfte.

Verk som inte är läromedel eller kurslitteratur exempelvis noter, ordböcker, tabeller eller tidskrifter kan du inte söka stipendium för från oss.

Vi ger inte heller stipendium för skönlitteratur inklusive det som kallas bredvidläsningsböcker eller lättläst skönlitteratur. Facklitteratur inklusive fortbildningslitteratur som inte kan verifieras som kurslitteratur ger vi inte heller stipendium för.

Andra upphovspersonsorganisationer, så som Sveriges författarförbund med flera har också stipendium för de typer av verk vi inte ger stipendium för.

Kan jag få stipendium för utgivning på eget förlag?

Ja. Men om du har gett ut läromedel eller kurslitteratur på ditt eget förlag eller på ett print-on-demand behöver du kunna verifiera försäljning och spridning genom att bifoga underlag. Detta förtydligas i ansökningsformuläret.

 

Går det att söka stipendium för digitala verk?

Ja. Du kan få stipendium för vissa digitala verk förutsatt att du kan ange sidantal, och vi uppmanar dig att skriva in alla dina digitala verk på Mina sidor. I vårt ansökningsformulär finns olika alternativ att välja mellan. Observera att talbok eller ljudbok inte omfattas av stipendiet.

Kan jag få stipendium för en talbok?

Talböcker, t.ex. Daisy, omfattas inte av detta stipendium. Vi hänvisar till upphovsrättsorganisationen ALIS – Administration av litterära rättigheter i Sverige – gällande talböcker.

Jag har skrivit ett kapitel i en antologi, kan jag söka stipendium för det?

Det går bra att söka stipendium för antologier du är författare till, både tryckta och digitala. Har du skrivit i en antologi för högskolan så finns det som alternativ i ansökningsformuläret, och där behöver du också ange hur många sidor av verket du själv är författare till. Har du skrivit en antologi för grund- eller gymnasieskolan ska du ange lärobok i ansökningsformuläret.  

Jag har gett ut ett läromedel i ett annat land, kan jag få stipendium för det?

Nej, vi ger endast stipendier för verk utgivna i Sverige. Vi ger också till svenska författare som är bosatta i andra länder om de har verk utgivna i Sverige.

Kan jag få stipendium för skönlitteratur?

Nej, det kan du inte. Om du skrivit skönlitteratur inklusive det som kallas bredvidläsningsböcker eller lättläst skönlitteratur ska du vända dig till Sveriges Författarförbund, som också delar ut stipendier.

Kan jag få stipendium för facklitteratur?

Ja, men för att du ska kunna få stipendium för facklitteratur behöver den finnas angiven på en kurslitteraturlista, och därmed räknas som kurslitteratur. Det gäller även böcker för kompetensutveckling och fortbildning. För övrig facklitteratur hänvisar vi till Sveriges Författarförbund.

Kan jag få stipendium för fortbildningslitteratur?

För fortbildningslitteratur som finns med på en kurslitteraturlista, och därmed räknas som kurslitteratur, kan du söka vårt stipendium. För övrig fortbildningslitteratur hänvisar vi till Sveriges Författarförbund.

Jag har äldre verk, kan jag få stipendium för dem?

De verk du söker för får inte vara äldre än 20 år - räknat från året du söker och bakåt. De behöver alltså vara utgivna eller omtryckta, eller ha kommit i en ny version, någon gång under de 20 åren.

Till exempel: Om ditt verk gavs ut 2002 och blev omtryckt 2004 så kan du söka kopieringsstipendiet 2024, eftersom omtrycksåret är inom 20-årsgränsen.

Det är det senaste omtrycksåret du ska ange. Därför är det viktigt att du uppdaterar dina verk på Mina sidor, så att den senaste versionen alltid finns angiven.

Jag är redaktör till ett verk, kan jag få stipendium?

Du kan inte få stipendium för enbart redaktörskap, men om du också har skrivit en del av verket så kan du söka som författare till de sidor du skrivit.

Kan jag få stipendium för samma verk som för tre år sen?

Ja, det kan du. Så länge ditt verk uppfyller kriterierna kan du få kopieringsstipendium för samma verk vart tredje år.

Kan jag få kopieringsstipendium av er två år i rad?

Nej. Vårt kopieringsstipendium går att få vart tredje år. Om du fick stipendium 2023 kan du alltså få det igen först 2026. Observera att utbetalning sker året efter det att du beviljades ditt stipendium.

Jag har fått ett av era andra stipendier, kan jag få kopieringsstipendium också?

Ja, vårt kopieringsstipendium är helt fristående. Kopieringsstipendiet påverkas inte av andra stipendier, varken våra eller andras.

Kan min illustratör söka stipendium?

Nej. Men hen kan vända sig till Svenska Tecknare som delar ut stipendium till illustratörer och grafiska formgivare.

Måste jag vara medlem för att få kopieringsstipendium?

Vårt kopieringsstipendium är öppet för alla läromedels- och kurslitteraturförfattare. Men kopieringsstipendiet är bara en av de stipendieformer vi utlyser varje år.

Som medlem kan du söka alla våra stipendier, till exempel vårt vistelsestipendium till Grekland och Frankrike. Du kan dessutom hyra vårt hus i Visby. 

Utöver dessa, och andra, medlemsförmåner innebär ett medlemskap i Läromedelsförfattarna att du bidrar till ett starkare författarkollektiv.

Här kan du läsa mer om medlemskap

Kan jag få stipendium för verk som jag har översatt?

Du ska vara författare till verket, alternativt att du är översättare som innehar upphovsrätten till den i Sverige utgivna versionen av verket. 

 

Om stipendierna

Varifrån kommer pengarna?

Pengarna kommer från den lagliga kopiering som sker på skola, universitet och högskola – därav namnet kopieringsstipendium. Den lagliga kopieringen möjliggörs genom avtalslicenser slutna av upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access. Bonus fördelar pengar till Läromedelsförfattarna som i sin tur ser till att pengarna når läromedels- och kurslitteraturförfattarna. Det är alltså den ersättningen vi delar ut som stipendier.

Hur mycket som går till just läromedels- och kurslitteraturförfattare baseras på Bonus statistiska undersökningar av vilken kopiering som sker inom olika utbildningsformer.

Vill du veta mer om varifrån pengarna kommer och varför vi delar ut stipendier varje år? Här kan du läsa om det.

Hur många kopieringsstipendier delar ni ut?

Hur många som får stipendium beror på hur många som söker med godkända verk, det finns inget förbestämt antal. Om dina verk uppfyller samtliga kriterier kommer du att få stipendium.

Hur många som söker påverkar inte din chans att få ett stipendium, eller vilket belopp du får. 2023 delade vi ut 29 671 300 miljoner kronor, till totalt 1197 författare.

Hur stort är ett stipendium?

Det finns inget fast belopp för vårt kopieringsstipendium. Stipendiebeloppet beräknas och fastställs utifrån en kombination av antal verk och antal sidor i för stipendier godkända verk. Därför är det viktigt att du fyller i uppgifterna om dina verk korrekt, och att du anger alla dina verk när du söker.

Hur många som söker vårt kopieringsstipendium, i den aktuella treårscykeln för stpendiet, påverkar inte vilket belopp du får.

Mitt verk har blivit kopierat i Danmark, hur får jag min ersättning?

Om ditt verk blivit kopierat i Danmark så får du ersättning via Copydan. Den betalas ut genom ALIS – Administration av litterära rättigheter i Sverige. Hör av dig till ALIS om du har frågor om din kopieringsersättning från Danmark. www.alis.org