Vanliga frågor: Kopieringsstipendium

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vårt kopieringsstipendium. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att ställa dina frågor till oss på adm@laromedelsforfattarna.se.

Om ansökningsprocessen

Ansökningsperioden för vårt kopieringsstipendium öppnar den 15 september.

  • Dina verk, som ligger till grund för ansökan, samt dina personliga uppgifter hittar du på Mina sidor.
  • Besked till dem som har tilldelats stipendium för 2020 lämnades under vecka 51 och utbetalning sker under mars månad 2021.

Alla som skriver läromedel eller kurslitteratur är välkomna att söka våra stipendier. Det omfattar även i vissa fall fortbildning, lärarhandledningar, övningsböcker och dylikt. Det omfattar däremot inte ordböcker, arbetsblad, noter, tabeller eller tidskrifter. Detaljerade kriterier för vårt kopieringsstipendium hittar du när du registrerar dina verk på Mina sidor.

Ja, om de används i undervisningen på universitet eller högskola. Det du behöver göra är att bifoga en kurslitteraturlista där ditt verk finns med när du skickar in din ansökan.

Ja, men i dagsläget täcker stipendierna inte digitala verk som säljs som licenser, eftersom dessa verk inte täcks av kopieringsavtalen.

Det går jättebra att söka stipendium för antologier du medverkar i. Fyll bara i antalet sidor och royaltysats för din del av verket och kryssa i rutan Antologi.

Du kan inte söka stipendium för redaktörskap, men om du är redaktör och textförfattare går det bra att söka för de sidor du skrivit.

Nej, ordböcker faller inte inom kriterierna för vårt kopieringsstipendium.

Nej, det kan du inte. Om du skrivit skönlitteratur ska du vända dig till Sveriges Författarförbund, som också delar ut stipendier.

Nej, men hen kan vända sig till Svenska Tecknare som delar ut stipendium ur kopieringsfonden.

Vårt kopieringsstipendium går att få vart tredje år. Om du fick stipendium 2020 kan du alltså få det igen först 2023.

Din möjlighet att få kopieringsstipendium påverkas inte av våra andra stipendier.

Logga in på Mina sidor för att se när du senast sökte.

Nej. Våra stipendier går bara att söka för verk som har getts ut i Sverige.

Du fyller i varje enskilt verk för sig självt, som om de vore fristående.

De verk du söker för får inte vara äldre än 20 år. De behöver alltså vara utgivna eller omtryckta mellan år 2000 och år 2020. Observera att det även gäller uppdaterade upplagor. Till exempel: Du kan inte söka för ett verk som gavs ut 1992, men om det har kommit ut i en ny upplaga år 2000 eller senare, då kan du söka. Därför är det väldigt viktigt att du uppdaterar dina verk på Mina sidor, så att den senaste upplagan alltid finns angiven.

Du som har ärvt någon annans upphovsrätt kan inte logga in på Mina sidor och söka kopieringsstipendium, utan måste höra av dig till oss. Skriv till adm@laromedelsforfattarna.se så hjälper vi dig!

Om stipendierna

Pengarna kommer från den lagliga kopiering som sker på skola, universitet och högskola – därav namnet kopieringsstipendium. Den lagliga kopieringen möjliggörs genom avtalslicenser slutna av upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access som fördelar pengarna till Läromedelsförfattarna som i sin tur ser till att pengarna når författarna. Det är alltså den ersättningen vi delar ut som stipendier.

Hur många som får stipendium beror på hur många som söker, det finns inget förbestämt antal. Om du uppfyller samtliga kriterier kommer du att få stipendium. 2020 fick 1065 stycken författare kopieringsstipendium av oss.

Om ditt verk blivit kopierat i Danmark så får du ersättning via Copy Dan. Den betalas ut genom ALIS – Administration av litterära rättigheter i Sverige. Hör av dig till Alis om du har frågor om din kopieringsersättning från Danmark. www.alis.org