Vanliga frågor: Kopierings­stipendium

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om stipendiet och om ansökan. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att ställa dina frågor till oss på stipendier@laromedelsforfattarna.se.

Om ansökningsprocessen

När söker jag?

Kopieringstipendium utlyses varje år men du kan bara söka vart tredje år. Ansökningsperioden är från den 15 september-15 oktober.

Var och hur söker jag?

  • Du söker digitalt på Mina sidor.
  • Väl inne på Mina sidor fyller du i uppgifter om dina verk (läromedel och kurslitteratur). Dessa uppgifter ligger till grund för din ansökan. Du kan kontinuerligt under året uppdatera alla uppgifter om dina verk och om dina kontaktuppgifter på Mina sidor, men du kan bara söka under ansökningsperoden.
  • Är det första gången du loggar in på Mina sidor? Då behöver du skapa ett konto på Mina sidor.
  • Rättsinnehavare kan inte kan logga in på Mina sidor. Hör av dig till oss istället så hjälper vi dig!

Om du har frågor är det bara att mejla oss på stipendier@laromedelsforfattarna.se.

Alla som har skrivit läromedel eller kurslitteratur som getts ut i Sverige är välkomna att söka vårt kopieringsstipendium. Med läromedel menar vi tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur.

Material som inte omfattas

Det omfattar däremot inte arbetsblad, kopieringsunderlag, noter, ordböcker, tabeller eller tidskrifter. Det omfattar inte heller övningsböcker med kopieringsförbud.

Går det att söka stipendium för digitala verk?

Ja, men de digitala verk som säljs som licenser till skolor och kommuner ger i nuläget inte rätt till stipendium, då de är undantagna i de kopieringsavtal pengarna kommer från. Övriga digitala läromedel är stipendieberättigade. Vi uppmanar dig dock att på Mina sidor skriva in alla dina digitala verk oavsett.

Jag har skrivit ett kapitel i en antologi, kan jag söka stipendium för det?

Det går jättebra att söka stipendium för antologier du medverkar i. I ansökningsformuläret fyller du i det totala antalet sidor samt dina egenförfattade sidor. Du fyller i royaltysats för hela verket samt för din del av verket och kryssar i rutan Antologi.

Jag har gett ut ett läromedel i Finland, kan jag få stipendium för det?

Nej. Våra stipendier går bara att söka för verk som har getts ut i Sverige.

Kan jag söka stipendium för skönlitteratur?

Nej, det kan du inte. Om du skrivit skönlitteratur ska du vända dig till Sveriges Författarförbund, som också delar ut stipendier.

Har du gamla verk?

De verk du söker för får inte vara äldre än 20 år. De behöver alltså vara utgivna eller omtryckta mellan år 2003 och år 2023. Observera att det även gäller uppdaterade upplagor. Till exempel: Du kan inte söka för ett verk som gavs ut 1992, men om det har kommit ut i en ny upplaga år 2003 eller senare, då kan du söka. Därför är det väldigt viktigt att du uppdaterar dina verk på Mina sidor, så att den senaste upplagan alltid finns angiven.

Är du redaktör?

Du kan inte ansöka för enbart redaktörskap, men om du är redaktör och textförfattare kan du söka för de sidor du skrivit.

Har du skrivit facklitteratur?

Om du skrivit facklitteratur kan ansökningsformuläret i vissa fall be dig bifoga en kurs- eller litteraturlista för att styrka att den används i undervisning.

Detaljerade kriterier hittar du när du registrerar dina verk på Mina sidor.

Vårt kopieringsstipendium går att få vart tredje år. Om du fick stipendium 2020 kan du alltså få det igen först 2023. Observera att utbetalning sker året efter det att du fick ditt stipendium.

Din möjlighet att få kopieringsstipendium påverkas inte av våra andra stipendier.

Nej, men hen kan vända sig till Svenska Tecknare som delar ut stipendium ur kopieringsfonden.

Under royalty ska du ange både verkets totala royaltysats och din egen royalty. Detta är en betydande del av din ansökan och något stipendienämnden baserar sitt beslut på, därför är det viktigt att det blir rätt ifyllt. Här är några exempel på hur du kan fylla i royaltysatsen.

Om ni är flera författare

Du är medförfattare till ett läromedel där den totala royaltyn är 15 %. Din egen royalty är 5 % och dina medförfattare delar på resterande 10 %. Du anger då 15 respektive 5 %.

Om du är ensam författare

Du har skrivit en bok där den totala royaltyn är 20 %. Eftersom du är den enda författaren får du hela royaltyn, alltså 20 %. Du ska då ange 20 % som total royalty och 20 % som egen.

När royalty saknas

Om du har gett ut på eget förlag får du antagligen ingen royalty. Detsamma gäller om du har fått ett engångsbelopp från förlaget istället för royalty. I båda fallen ska du ange 100 % som den totala royaltyn. Din egen royalty ser däremot olika ut beroende på om du är ensam författare eller om ni är flera. Om du är den enda författaren skriver du 100 % även som din egen royalty, men om ni till exempel är två författare som delat lika på ett engångsbelopp blir din egen royalty 50 %.

Om ditt verk har blivit omtryckt är det viktigt att du anger senaste år för omtryck. Har ditt verk dessutom kommit ut som en ny upplaga med nytt ISBN-nummer ska det skrivas in som ett helt nytt verk.

Du fyller i varje enskilt verk för sig självt, som om de vore fristående.

Du som har ärvt någon annans upphovsrätt kan inte logga in på Mina sidor och söka kopieringsstipendium, utan måste höra av dig till oss. Skriv till stipendier@laromedelsforfattarna.se så hjälper vi dig!

Om stipendierna

Pengarna kommer från den lagliga kopiering som sker på skola, universitet och högskola – därav namnet kopieringsstipendium. Den lagliga kopieringen möjliggörs genom avtalslicenser slutna av upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access som fördelar pengarna till Läromedelsförfattarna som i sin tur ser till att pengarna når författarna. Det är alltså den ersättningen vi delar ut som stipendier.

Hur många som får stipendium beror på hur många som söker, det finns inget förbestämt antal. Om du uppfyller samtliga kriterier kommer du att få stipendium. Under 2022 delade vi ut 24,8 miljoner kronor i stipendier. Hur många som söker påverkar inte vilket belopp du får.

Om ditt verk blivit kopierat i Danmark så får du ersättning via Copy Dan. Den betalas ut genom ALIS – Administration av litterära rättigheter i Sverige. Hör av dig till Alis om du har frågor om din kopieringsersättning från Danmark. www.alis.org