Aktuellt

Här hittar du våra nyheter, händelser, kommande arrangemang och annat som är aktuellt.

Nyheter

Trevlig sommar!

Läromedelsförfattarnas kansli har sommarstängt den 8 juli -11 augusti (vecka-28-32. Vi finns åter på plats den 12 augusti. Vi önskar alla en trevlig sommar! Styrelse och kansli

Nyheter

Svar på utredning om inskränkning

Trots vissa brister anser Läromedelsförfattarna att stora delar av den så kallade inskränkningsutredningens förslag kommer att gynna författarkollektivet och skapa en tryggare marknad ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Juridik

Nyheter

Statistik över kostnader för läromedel

Idag saknas offentlig statistik över skolors läromedelsinköp. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att utveckla uppgiftsinsamlingen av kostnader för läroböcker, andra läromedel och annat undervisningsmaterial. Påverkan

Kalendarium

Torsdagsträff - juridik

5 september kl 00.00-00.00
Digitialt
Zoom

Kurspaket: Utveckla ditt skrivande med Röda tråden

Läromedelsförfattarnas nya kurspaket vänder sig till dig som skriver läromedel eller kurslitteratur och har ett pågående skrivprojekt och vill utveckla ditt skrivande – en skrivkurs som sträcker sig över hösten 2024, med tre fysiska träffar i Stockholm. Kursledare är Johan W Eriksson, mottagare av Läromedelsförfattarnas pris 2023.

14 september kl 10.00-16.00
Stockholm
Freys Hotel, Bryggaregatan 12

Bokmässan: Lärarna ska välja läromedel!

Ett samtalet där vi vill belysa skolagsändringen och lyfta lärares rätt att välja läromedel.

26 september kl 10.00-10.35
Göteborg
Bokmässan, Lärarscenen