Aktuellt

 • De fick författarpris!

  Barbro Westlund, Gunilla Molloy, Anders Pihlsgård, Margret Lepp och Janeth Leksell har alla tilldelats Läromedelsförfattarnas pris 2021, Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Stort grattis!
 • Unik professur i sakprosa

  I ett samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund har Sveriges första professur i gestaltande sakprosa bildats.
 • Läromedlets dag

  Den 8 november, firas Läromedlets dag. Dagen syftar att lyfta läromedlets betydelse och belysa olikvärdigheten i svensk skola.
 • Rätten till läromedel

  Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.
 • Sveriges bästa lärare 2021

  Anders Nyberg, fysik - och matematiklärare på Leksands gymnasium, är Sveriges bästa lärare 2021. För honom är det en självklarhet att träna elever i att läsa och bearbeta texter.
 • Fokus likvärdighet

  Att alla elever inte har läromedel bekymrar Peter Fredriksson som tycker att läromedel ska vara en självklarhet.
 • Skollagen ska säkra elevers rätt till läromedel

  Elever bör i skollagen garanteras rätt till läromedel och läroplanen bör ställa krav på att rektorer ger lärare förutsättningar att välja läromedel.