Aktuellt

 • Medlemsundersökning

  Vad tycker du som medlem om Läromedelsförfattarna? Saknar du något? Vill du ha mer av något, eller kanske mindre? Din åsikt är viktigt för oss.
 • Ansök om vistelsestipendium i Aten

  Nu utlyser vi sex stycken stipendier för 2022.
 • Unik professur i sakprosa

  I ett unikt samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund har nu Sveriges första professur i gestaltande sakprosa bildats.
 • Sveriges bästa lärare 2021

  Anders Nyberg, fysik - och matematiklärare på Leksands gymnasium, är Sveriges bästa lärare 2021. För honom är det en självklarhet att träna elever i att läsa och bearbeta texter.
 • Fokus likvärdighet

  Att alla elever inte har läromedel bekymrar Peter Fredriksson som tycker att läromedel ska vara en självklarhet.
 • Fem tips till författare som jobbar hemifrån

  Som författare blir det många timmar framför datorn, inte sällan hemifrån. Hur ska man göra för att få en så bra arbetssituation som möjligt?
 • Rätten till läromedel

  Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.
 • Läromedelsförfattarnas stämma 2021

  Stämman hålls den 24 april i ett digitalt forum. Varmt välkommen!