Alla nyheter

Här hittar du våra nyheter, händelser, kommande arrangemang och annat som är aktuellt.

 • En stärkt upphovsrätt

  Den 1 januari 2023 får Sveriges upphovspersoner stärkta rättigheter. Det blev klart den sista november, när riksdagen fattade beslut om lagändringar i och med det så kallade DSM-direktivet.
 • Årets författarpris!

  Monika Knutagård, Roger Säljö och Torkel Klingberg har tilldelats Läromedelsförfattarnas pris 2022, Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Stort grattis!
 • Kornhall träffar: Matz Nilsson

  Per Kornhall träffar Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson för ett samtal om läromedel och förväntningar på regeringen. Hur kan politikerna se till att Sveriges lärare och elever får läromedel?
 • Läromedlets dag

  Läromedlets dag är en temadag instiftad av den medlemsdrivna intresseorganisationen Läromedelsförfattarna. Syftet är att lyfta läromedlets betydelse och belysa olikvärdigheten i svensk skola. Lärare, rektorer,