Om oss

Läromedelsförfattarna är en intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur. Vi värnar upphovsrätten och bevakar författares rättigheter. Vi arbetar för att förbättra läromedelsförfattares villkor och vi ser till att författare får rätt ersättning för sitt skrivarbete.

Medlemmar

Läromedelsförfattarna är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare vilket innebär att vi representerar samtliga upphovspersoner till läromedel och kurslitteratur.

Våra cirka 1600 medlemmar är författare till läromedel och kurslitteratur i alla ämnen och för alla årskurser.

 Läs mer om medlemskap.

Vad Läromedelsförfattarna gör

  • Förhandlar om avtal för författarna. Som huvudorganisation sluter vi avtal som omfattar samtliga rättighetshavares rättigheter inom läromedelsområdet med förlag, företag, myndigheter och organisationer. 
  • Fördelar kopieringsersättning. Vi har till uppgift att fördela upphovsrättsintäkter för kopiering i undervisningssyfte. Detta gör vi genom att årligen utlysa författarstipendium för läromedel och kurslitteratur. Läs om Läromedelsförfattarnas författarstipendium.
  • Bevakar upphovsrätten. För att bevaka upphovsrätten har vi ett omfattande samarbete med upphovsrättsorganisationer i Sverige, Norden och Europa.
  • Svarar på lagförslag. Vi är remissinstans och har rätt att avge yttrande beträffande nya lagförslag. Läs om Läromedelsförfattarnas remissyttranden.
  • Vi bildar opinion kring frågan om läromedlens betydelse i samhället.
  • Erbjuder omfattande medlemsservice. Vi är en medlemsorganisation som erbjuder författare gemenskap, stöd och rådgivning samt fortbildning, kompetensutveckling och andra förmåner. Läs om medlemskap.

Förbundet

Läromedelsförfattarna bildades 1960. Förbundet leds av styrelse och vd. Läromedelsförfattarnas kansli samt förbundets servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) finns på Drottninggatan 61 i Stockholm.

Läromedelsförfattarnas styrelse
Läromedelsförfattarnas kansli