Om oss

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige. Vi för författarnas talan, förbättrar villkoren och erbjuder ett starkt författarkollektiv. Vår vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur är varmt välkommen att bli medlem hos oss. Läs mer om fördelarna med ett medlemskap här. Idag är drygt 1 600 författare medlemmar i Läromedelsförfattarna.

Vad vi gör i korthet

Läromedelsförfattarna samarbetar brett och jobbar tillsammans med flera andra organisationer, både nationellt och internationellt. Vi arbetar för att vara en dynamisk kraft som stärker läromedlens och författarens ställning i Sverige. Vår verksamhet är bred, men i korthet är detta vad Läromedelsförfattarna jobbar med. Du kan klicka på varje område för att läsa mer.

Vår vision

Läromedelsförfattarnas vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

Vår mission

Som medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur, representerar vi en omistlig förutsättning för kvaliteten på utbildningen i Sverige. Vi för författarnas talan och jobbar för att förbättra deras förutsättningar, villkor och rättigheter.

Våra kärnvärden

Läromedelsförfattarna arbetar utifrån fyra kärnvärden som ska genomsyra allt vi gör:

  • Proaktiv
  • Tillgänglig
  • Insiktsfull
  • Orädd

Definition av läromedel

Läromedelsförfattarnas definition av läromedel är tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur.