Om oss

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige. Vi för författarnas talan, förbättrar villkoren och erbjuder ett starkt författarkollektiv. Vår vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

Medlemmar

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur är varmt välkommen att bli medlem hos oss. 1 700 författare har i dagsläget upptäckt fördelarna med ett medlemskap.

Är du som författare inte redan en av oss, läs mer om fördelarna med ett medlemskap.

Vad är ett läromedel?

Med läromedel menar vi tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur.

Vad vi gör i korthet

Erbjuder juridisk rådgivning. Författare som skriver läromedel eller kurslitteratur får personlig rådgivning kring frågor gällande avtal, förhandling och andra författarrelaterade frågor. Läs mer om vår rådgivning.

Förhandlar om avtal. Vi är huvudorganisation för Sveriges författare till läromedel och kurslitteratur. Det innebär att vi med stöd i upphovsrättslagen representerar upphovspersoner inom läromedelsområdet och är part i avtal som sluts med stöd av avtalslicensbestämmelser. Det gäller framförallt de avtal som reglerar kopieringsersättningen. Vi sluter även avtal med förlag, myndigheter och organisationer.

Utlyser författarstipendier. Den lagliga kopieringen av läromedel och kurslitteratur genererar årligen en kopieringsersättning som vi delar ut till författare genom att utlysa kopieringsstipendium och andra typer av stipendier. Läs om våra stipendier.

Bedriver påverkansarbete. Vi arbetar för ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet. Med upphovsrätten som sköld värnar vi författarnas rättigheter och verkar för att författare ska få en skälig ersättning för sitt arbete. Vi är remissinstans och samarbetar med upphovsrättsorganisationer i Sverige, Norden och Europa. Läs mer om de frågor vi driver.

Skapar ett starkt författarkollektiv. Att vara författare är ofta ett ensamarbete. Som medlem hos oss blir man del av en författargemenskap. Vi skapar kurser, konferenser, författarkvällar och andra aktiviteter för att göra medlemskapet hos oss givande. Läs om medlemskap.

Vilka vi är
Styrelse
Kansli

Rätten till läromedel

Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.