Läromedelsförfattarnas pris

Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta litteraturpris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur. Priset syftar till att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel och kurslitteratur.

Med Läromedelsförfattarnas pris uppmärksammar vi läromedlens och kurslitteraturens roll i utbildningssverige. Priset premierar gott författarskap och lyfter författarnas centrala roll i läromedel och kurslitteratur.

Priskategorier

Läromedelsförfattarnas pris delas ut i tre kategorier:

  • Läromedel
  • Kurslitteratur
  • Läromedelsförfattarnas särskilda pris

I de två första kategorierna är det författargärningen som premieras. I den tredje kategorin finns möjligheten att premiera nyskapande författarskap, debutanter eller andra personer som gjort stor nytta för läromedlens ställning i Sverige. Varje kategori kan delas av flera personer, som exempelvis utgör ett författarteam.

Prissumma

Prissumman är som lägst 250 000 kronor årligen fördelat på minst 100 000 kronor i kategori läromedel och kurslitteratur, samt 50 000 kronor för Läromedelsförfattarnas särskilda pris.

Nominering

Läromedelsförfattarna välkomnar nomineringar från läromedelsförlag samt representanter från skolbibliotek. Nomineringar kan också komma från Läromedelsförfattarnas styrelse samt från juryn.

Nomineringar skickas till Läromedelsförfattarna via ett digitalt formulär som publiceras senare i vår när nomineringsprocessen öppnar.

Prisutdelning

Prisutdelningen av Läromedelsförfattarnas pris planeras till Bokmässan i Göteborg.

Läromedelsförfattarnas styrelse beslutade 2020 att inrätta ett nytt författarpris – Läromedelsförfattarnas pris – i tre kategorier. Priset ersätter det tidigare priset Lärkan och Lärkungen som delades ut av förbundet under 2012-2019.