Pristagare 2024

Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2024 går till Gustav Fridolin, för sitt engagemang i läromedelsfrågan.

– Det är ett oerhört hedrande pris. Det är ett erkännande för att den utredning som jag fick arbeta fram tillsammans med utredningssekreterarna Tove Mejer och Anna Medin bidragit till att läromedel nu återfår den viktiga plats de har i skolan. Vi drog i utredningen slutsatsen att det sannolikt inte finns någon enskild insats som kan göras lika snabbt eller kostnadseffektivt för att öka skolans likvärdighet, minska lärarnas arbetsbörda och förbättra elevernas lärande och läsning som en stärkt ställning för läroböckerna och andra läromedel. Inget av det jag sett sedan dess har motsagt den slutsatsen, säger Gustav Fridolin, som tar emot en prissumma på 50 000 kronor.

– Prissumman kommer jag dels använda för att tacka de som möjliggjorde mitt arbete i utredningen: utredningssekretariatet, mitt lärarlag och barnen som ibland fick stå ut med SOU-läsning vid läggning. Det som sedan återstår hoppas jag att Palestinagrupperna och flyktingorganisationen FARR kan använda i sitt arbete för att säkra rätten och möjligheten till skolgång för barn i de svåraste situationerna här hemma och ute i världen, fortsätter Fridolin.

Gustav Fridolin är politiker, författare och utbildad folkhögskollärare. Mellan 2011 och 2019 var han språkrör för Miljöpartiet och mellan 2014 och 2019 var han Sveriges utbildningsminister. Idag är han verksam som folkhögskollärare på Stadsmissionens Folkhögskola. Han tar idag emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris för den insats han gjorde som särskild utredare för den läromedelsutredning den dåvarande regeringen tillsatte 2019.

– De senaste åren har läromedel gått från att vara en ickefråga till att bli en självklar del av skoldebatten. Det har vi till stor del Gustav Fridolin att tacka för, som i roll av särskild utredare lyssnade på lärare och elever och la fram förslag som tar oss ett steg närmare vår vision om ett kunskapsorienterat samhälle, säger Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Läromedelsförfattarnas särskilda pris är ett pris som delas ut årligen av Läromedelsförfattarna, till personer som gjort stor nytta för läromedlens ställning i Sverige. Gustav Fridolin tar emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris med följande motivering:

Med stor lyhördhet och en genuin vilja att förbättra svensk skola har Gustav Fridolin möjliggjort den största reformen gällande läromedel i modern tid. I en tid där politiken blivit allt mer polariserad, lyckades Gustav Fridolin formulera förslag som enade politiker från vänster till höger. Den 28 november 2019 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning för att se över statens roll gällande läromedel. Den 19 december, nästan exakt fyra år och ett regeringsskifte senare, klubbade riksdagen att elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen. Tack vare Gustav Fridolins insats som särskild utredare fick utredningen ett snabbt gensvar. Med båda fötterna i klassrummet och ett lärarhjärta som slår för en likvärdig skola där lärare och elever blir lyssnade på, är Gustav Fridolin en värdig mottagare av Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2024.

Fakta om Läromedelsförfattarnas särskilda pris:
Läromedelsförfattarnas pris instiftades 2020 och delas årligen ut för att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur. Läromedelsförfattarnas särskilda pris syftar till att premiera nyskapande författarskap, debutanter eller andra personer som gjort stor nytta för läromedlens ställning i Sverige. En sluten prisutdelning äger rum den 27 april.

Bilder och pressmeddelande hittar du på MyNewsdesk

Mer om Läromedelsföfattarnas pris

Författarskap