Nyheter

Förändring av priset

Från och med 2024 kommer vi att förändra processen för Läromedelsförfattarnas pris.

Den stora förändringen är att Läromedelsförfattarnas pris inte delas ut i kategorierna Läromedel och Kurslitteratur 2024. Läromedelsförfattarnas särskilda pris är den enda kategori som kommer att delas ut i år, och det sker redan i april, genom en sluten prisutdelning på Läromedelsförfattarnas stämma.

Planen är att framöver dela ut priset på våren i stället för hösten, som vi har gjort de senaste åren.

Vi gör den här förändringen för att hela processen, från nominering till prisutdelning, ska fungera så bra som möjligt och fungera med övriga händelser på året.

Medlemskap, Författarskap