Läromedels­författarnas pris

Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur. Priset syftar till att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel och kurslitteratur.

Med Läromedelsförfattarnas pris uppmärksammar vi läromedlens och kurslitteraturens roll i Utbildningssverige. Priset premierar gott författarskap och lyfter författarnas centrala roll i läromedel och kurslitteratur.

Priskategorier

Läromedelsförfattarnas pris delas ut i tre kategorier:

  • Läromedel
  • Kurslitteratur
  • Läromedelsförfattarnas särskilda pris

I de två första kategorierna är det författargärningen som premieras. Dessa två kategorier är öppna för nominering från läromedelsförlag, ämneslärarföreningar, biblioteksorganisationer, nationella resurscentrum och lärarutbildningar. Den tredje kategorin har ingen öppen nominering. Det är en kategori som juryn kan använda för att premiera nyskapande författarskap, debutanter eller andra personer som gjort stor nytta för läromedlens ställning i Sverige. Varje kategori kan delas av flera personer, som exempelvis utgör ett författarteam.

Prissumma

Med en total prissumma på minst 250 000 kronor är Läromedelsförfattarnas pris det tyngsta priset i sin kategori. Prissumman varierar beroende på om priset tillfaller en ensam författare eller ett författarteam. Som lägst är den 100 000 kronor för kategorin Läromedel, samt 100 000 för kategorin Kurslitteratur. Läromedelsförfattarnas särskilda pris har en fast prissumma på 50 000 kronor.

Nominering

Nomineringstiden kommer att förändras under 2024 och vi återkommer med mer detaljerad information om det längre fram. Här kan du läsa mer om den kommande förändringen.

Gustav Fridolin tar emot särskilt pris

Vi har glädjen att meddela att Gustav Fridolin har tilldelats Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2024! Författarskap