Tidigare pristagare

Läromedelsförfattarna har delat ut pris sedan 2012. Här kan du se en sammanställning över alla pristagare.

2012-2020

2020 inrättades ett nytt pris, Läromedelsförfattarnas pris, med priskategorierna: Läromedel, Kurslitteratur och Läromedelsförfattarnas särskilda pris.

Kategori Läromedel

Hippas Eriksson

Kategori Kurslitteratur

Ann S. Pihlgren 

Läromedelsförfattarnas särskilda pris

Rolf Ekelund

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Märta Glaveby.

Lärkan

Förskola: Anna Hansson.

Lågstadium: Anna Ericsson Nordh och Ingmari Lundhäll.

Mellanstadium: Torsten Bengtsson.

Högstadium: Synnöve Carlsson.

Gymnasium: Lena Alfredsson och Hans Heikne.

Universitet/Högskola: John Steinberg.

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Katja Roselli.

Lärkan

Förskola: Linda Palm.

Lågstadium: Cecilia Augutis.

Mellanstadium: Eva Ingelsten och Lillemor Pollack.

Högstadium: Urs Göbel, Monica Gustafsson Christensson och Hans Sölch.

Gymnasium: Fredrik Harstad.

Universitet/Högskola: Thomas Johansson.

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Joel Berglund

Lärkan

Förskola: Karin Persson Gode

Lågstadium: Åsa Brorsson

Mellanstadium: Malin Holmberg

Högstadium: Matts Winblad

Gymnasium: Tove Phillips

Universitet/Högskola: Lars Torsten Eriksson

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen: Åsa Edenfeldt. Lärarutbildningsmaterial och lässtrategier. Förlag: Natur och Kultur.

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Helena Bross. Svenska. Förlag: Sanoma Utbildning.

Mellanstadium: Pär Sahlin. Svenska. Förlag: Natur och Kultur.

Högstadium: Anders Henriksson. Biologi. Förlag: Gleerups.

Gymnasium: Jörgen Gustafsson. Engelska. Förlag: Sanoma Utbildning. Högstadiematerial. Förlag: Liber.

Universitet/Högskola: Jan Skansholm. Programmeringsteknik. Förlag: Studentlitteratur.

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen: Erika Tengrud

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Richard Hultén

Mellanstadium: Ulf Eskilsson

Högstadium: KG Johansson

Gymnasium: Börge Ring

Universitet/Högskola: Siv Strömquist

Detta år inrättades ytterligare ett pris: Debutantpriset Lärkungen.

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen:Tiia Ojala

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Karin Danielsson

Mellanstadium: Hans Persson

Högstadium: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin och Peter Watcyn-Jones tilldelades gemensamt.

Gymnasium: Hans Almgren

Universitet/Högskola: Roger Ellmin

Detta år flyttades fokus till författarskapet.

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Lena Hultgren

Mellanstadium: Carl-Axel Axelsson

Högstadium: Lennart Undvall

Gymnasium: Jan-Olof Andersson och Cege Ekström tilldelas gemensamt pris

Universitet/Högskola: Ingrid Pramling Samuelsson

Under detta första år som Läromedelsförfattarna inrättade ett läromedelsförfattarpris låg fokus i första hand på läromedlen i sig.

Lärkan

Förskola/Lågstadium/Mellanstadium: Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck för sin läromedelsserie "Matte Eldorado", Natur & Kultur.

Hedersomnämnande i denna kategori: Hans Persson för läromedlet "Boken om fysik och kemi", Liber AB.

Högstadium/Gymnasium: Zandra Wikner-Strid, Anders Odeldahl och Angela Vitt för läromedelsserien "Der Sprung", Liber AB.

Högstadium/Gymnasium: 
Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg för läromedlen "Historia 1, Då, nu och sedan" och "Historia 1b", "Den lilla människan och de stora sammanhangen", Studentlitteratur AB.

Hedersomnämnanden i denna kategori: Mona Gidhagen och Svante Åberg för  läromedlet "Kemi Direkt", Sanoma Utbildning.

Hedersomnämnanden i denna kategori: Ralf Marek för hans läromedlet "Privatjuridik", Sanoma Utbildning.