Tidigare pristagare

Läromedelsförfattarna har delat ut pris sedan 2012. Här kan du se en sammanställning över alla pristagare.

2012-2022

2022

Monika Knutagård - kategori Läromedel

Motivering: Monika Knutagård är en erfaren lärare och läromedelsförfattare vars läromedel i spanska är mycket uppskattade. En bärande del i hennes författarskap är det gedigna stöd hon ger såväl lärare som elever. Det märks inte minst genom hennes nyskapande elevhandledning och den pedagogiska lärarhandledningen som sammantaget ger lärare och elever goda förutsättningar att lyckas.

Roger Säljö - kategori Kurslitteratur

Motivering. Få personer har som Roger Säljö påverkat lärares förhållningssätt till utveckling och lärande. Han har i sin gärning över decennier visat på lärobokens betydelse och listan över böcker och artiklar han har skrivit är lång. Roger Säljö är ständigt engagerad i frågan om vad bildning innebär, inte minst i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Torkel Klingberg - Läromedelsförfattarnas särskilda pris

Motivering: Torkel Klingbergs forskning om barns hjärnutveckling kopplad till inlärning och träning ger förståelse för hur barn bäst kan ta till sig ny kunskap, exempelvis hur matematiska färdigheter kan kopplas till utveckling av arbetsminnet. De nya rönen har stor betydelse för skolan och för dem som skriver läromedel. Torkel Klingberg har genom sitt författarskap och genom kontakter med skolan spridit kunskap om hur lärande fungerar i samspel mellan psykologi och neurovetenskap.

Pressmeddelande och bilder hittar du i vårt pressrum (MyNewsdesk, öppnas i nytt fönster)

2021

Kategori Läromedel

Anders Pihlsgård

Motivering: Han är sedan över 33 år tillbaka en driven, engagerad och aktiv författare med hög arbetskapacitet och med en stark känsla för vad som fungerar i klassrummen.

Hans författarskap omfattar en mycket stor mängd läromedel inom Företagsekonomi, Marknadsföring, Entreprenörskap, Affärsutveckling och ledarskap och Privatjuridik.

Kategori Kurslitteratur

Margret Lepp och Janeth Leksell

Motivering: De är aktiva och produktiva forskare som tillgängliggör kunskap inom vård och omvårdnad genom ett flertal böcker riktade till sjuksköterskestudenter och verksamma inom vårdyrken. Böckerna ger hälso- och sjukvårdspersonal kompetens och handlingsberedskap för att kunna möta och hantera både dagens och framtidens krav inom sjukvården. 

Läromedelsförfattarnas särskilda pris

Barbro Westlund och Gunilla Molloy

Motivering: Båda är de lysande forskare, författare och föreläsare som har undervisat många blivande och verksamma lärare i konsten att lära elever läsa – att läsa med förståelse på djupet och med kritisk blick. Därigenom har de haft en avgörande betydelse inte bara för svenska elevers läsförmåga i alla skolans ämnen utan också för varje människas rätt till kunskap och ytterst för den grund på vilken vår demokrati vilar.

Pressmeddelande och bilder hittar du i vårt pressrum MyNewsdesk (öppnas i nytt fönster)

2020

2020 inrättades ett nytt pris, Läromedelsförfattarnas pris, med priskategorierna: Läromedel, Kurslitteratur och Läromedelsförfattarnas särskilda pris.

Kategori Läromedel

Hippas Eriksson

Kategori Kurslitteratur

Ann S. Pihlgren 

Läromedelsförfattarnas särskilda pris

Rolf Ekelund

2019

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Märta Glaveby.

Lärkan

Förskola: Anna Hansson.

Lågstadium: Anna Ericsson Nordh och Ingmari Lundhäll.

Mellanstadium: Torsten Bengtsson.

Högstadium: Synnöve Carlsson.

Gymnasium: Lena Alfredsson och Hans Heikne.

Universitet/Högskola: John Steinberg.

2018

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Katja Roselli.

Lärkan

Förskola: Linda Palm.

Lågstadium: Cecilia Augutis.

Mellanstadium: Eva Ingelsten och Lillemor Pollack.

Högstadium: Urs Göbel, Monica Gustafsson Christensson och Hans Sölch.

Gymnasium: Fredrik Harstad.

Universitet/Högskola: Thomas Johansson.

2017

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Joel Berglund

Lärkan

Förskola: Karin Persson Gode

Lågstadium: Åsa Brorsson

Mellanstadium: Malin Holmberg

Högstadium: Matts Winblad

Gymnasium: Tove Phillips

Universitet/Högskola: Lars Torsten Eriksson

2016

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen: Åsa Edenfeldt. Lärarutbildningsmaterial och lässtrategier. Förlag: Natur och Kultur.

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Helena Bross. Svenska. Förlag: Sanoma Utbildning.

Mellanstadium: Pär Sahlin. Svenska. Förlag: Natur och Kultur.

Högstadium: Anders Henriksson. Biologi. Förlag: Gleerups.

Gymnasium: Jörgen Gustafsson. Engelska. Förlag: Sanoma Utbildning. Högstadiematerial. Förlag: Liber.

Universitet/Högskola: Jan Skansholm. Programmeringsteknik. Förlag: Studentlitteratur.

2015

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen: Erika Tengrud

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Richard Hultén

Mellanstadium: Ulf Eskilsson

Högstadium: KG Johansson

Gymnasium: Börge Ring

Universitet/Högskola: Siv Strömquist

2014

Detta år inrättades ytterligare ett pris: Debutantpriset Lärkungen.

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen:Tiia Ojala

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Karin Danielsson

Mellanstadium: Hans Persson

Högstadium: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin och Peter Watcyn-Jones tilldelades gemensamt.

Gymnasium: Hans Almgren

Universitet/Högskola: Roger Ellmin

2013

Detta år flyttades fokus till författarskapet.

Lärkan

Förskola/Lågstadium: Lena Hultgren

Mellanstadium: Carl-Axel Axelsson

Högstadium: Lennart Undvall

Gymnasium: Jan-Olof Andersson och Cege Ekström tilldelas gemensamt pris

Universitet/Högskola: Ingrid Pramling Samuelsson

2012

Under detta första år som Läromedelsförfattarna inrättade ett läromedelsförfattarpris låg fokus i första hand på läromedlen i sig.

Lärkan

Förskola/Lågstadium/Mellanstadium: Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck för sin läromedelsserie "Matte Eldorado", Natur & Kultur.

Hedersomnämnande i denna kategori: Hans Persson för läromedlet "Boken om fysik och kemi", Liber AB.

Högstadium/Gymnasium: Zandra Wikner-Strid, Anders Odeldahl och Angela Vitt för läromedelsserien "Der Sprung", Liber AB.

Högstadium/Gymnasium: 
Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg för läromedlen "Historia 1, Då, nu och sedan" och "Historia 1b", "Den lilla människan och de stora sammanhangen", Studentlitteratur AB.

Hedersomnämnanden i denna kategori: Mona Gidhagen och Svante Åberg för  läromedlet "Kemi Direkt", Sanoma Utbildning.

Hedersomnämnanden i denna kategori: Ralf Marek för hans läromedlet "Privatjuridik", Sanoma Utbildning.