Medlemskap

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur är varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vi erbjuder en uppskattad författargemenskap med tillgång till kurser, konferenser och föreläsningar. Vi erbjuder omfattande information och råd kring avtal och upphovsrätt.

Våra medlemmar

Läromedelsförfattarna representerar dig som är författare till läromedel och kurslitteratur i Sverige. Vi kan upphovsrätt och vi hjälper dig genom att förhandla fram förlagsavtal och kopieringsavtal som ger dig rätt ersättning för ditt skrivarbete. Tack vare våra medlemmar har vi framgångsrikt förhandlat kopieringsavtal som ger oss möjlighet att betala ut 18 miljoner kronor årligen som stipendier till författare av läromedel och kurslitteratur.

Idag har vi 1 600 medlemmar. Ju fler författare i förbundet, desto bättre kan vi bevaka dina rättigheter som författare!

Vem kan bli medlem?

Du är välkommen som medlem om du själv, eller tillsammans med någon, har författat minst ett läromedel som offentliggjorts i Sverige. Vi gör ingen åtskillnad om ditt läromedel är tryckt eller digitalt, om du skriver för skolan eller kurslitteratur för universitet/högskola, eller i vilket ämne du skriver i.

Årsavgiften för medlemskapet i Läromedelsförfattarna är 600 kronor och för den summan får du del av en rad olika medlemsförmåner.

Ansök om att bli medlem

Välkommen med din medlemsansökan redan idag!

Jag vill bli medlem hos Läromedelsförfattarna