Organisation

Struktur

Läromedelsförfattarna består formellt av en medlemsorganisation och ett aktiebolag.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är den medlemsdrivna intresseorganisation där författare till läromedel och kurslitteratur kan bli medlemmar. Förbundet har organisationsnummer 802007-0333.

Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) är vårt servicebolag som ägs av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. LISAB administrerar Läromedelsförfattarnas upphovsrättsintäkter och träffar utifrån upphovsrättslagen avtal för kopiering för undervisningsändamål genom avtalslicenser. LISAB har organisationsnummer 556724-7332.

Medlemskap och samarbeten

Läromedelsförfattarna ingår i ett brett nätverk av organisationer, såväl nationell som internationellt, där vi samarbetar kring gemensamma frågor inom upphovsrätt och författares villkor.

Läromedelsförfattarna är medlem i följande organisationer:

Bonus Copyright Access

Copyswede

ALIS - Administration av Litterära Rättigheter I Sverige

KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Göteborgs Litteraturhus

European Writers' Council - EWC

Nordisk Författar- och Översättarråd på Dansk Författarförenings webbplats

International Authors Forum, IAF