Organisation

Läromedelsförfattarna har en struktur som formellt består av en medlemsorganisation Sveriges Läromedelsförfattares förbund och ett aktiebolag, Läromedelsförfattarna i Sverige AB. Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse och verksamhet planeras och utförs från vårt kansli.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är den medlemsdrivna intresseorganisation där författare till läromedel och kurslitteratur kan bli medlemmar. Förbundet har organisationsnummer 802007-0333.

Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) är vårt servicebolag som ägs av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. LISAB administrerar Läromedelsförfattarnas upphovsrättsintäkter och träffar utifrån upphovsrättslagen avtal för kopiering för undervisningsändamål genom avtalslicenser. LISAB har organisationsnummer 556724-7332.

Läs mer om vår verksamhet i vår senaste verksamhetsberättelse (2022)

Medlemskap och samarbeten

Läromedelsförfattarna ingår i ett brett nätverk av organisationer, såväl nationell som internationellt, där vi samarbetar kring gemensamma frågor inom upphovsrätt och författares villkor.

Läromedelsförfattarna är medlem i följande organisationer:

Bonus Copyright Access

Copyswede

ALIS - Administration av Litterära Rättigheter I Sverige

KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Göteborgs Litteraturhus

European Writers' Council - EWC

Nordisk Författar- och Översättarråd

International Authors Forum, IAF

Ifous - innovation, forskning och utveckling i skola och förskola