Press

Presskontakt

Frida Engman, förbundsdirektör/vd, 070-219 29 96

Per Kornhall, förbundsordförande

Anita Hyttinen, informatör, 08-440 84 80

Pressrum och pressbilder

Här finns Läromedelsförfattarnas pressmeddelande, nyheter och bilder (My Newsdesk).

Vart får bilderna användas?

Läromedelsförfattarnas pressbilder får endast användas i redaktionella sammanhang. Tänk på att fotografens namn alltid ska anges vid publicering.

Logotyp

Läromedelsförfattarnas logotyp är en viktig representant för vårt varumärke och för det vi säger och gör. Vår logotyp består av en ordbild och en symbol som ramar in ordbilden. Logotypen är en unik form som inte får ändras.

Vem får använda logotypen?

Läromedelsförfattarnas logotyp får endast användas när Läromedelsförfattarna är avsändare, utgivare eller arrangör – antingen ensam eller i samverkan med andra. Om inte Läromedelsförfattarnas roll framgår tydligt används logotypen med ansvarsfriskrivningstext.

Hur ska logotypen användas?

Läromedelsförfattarnas logotyp

  • får inte manipuleras (förvrängas, tonas, täckas etc.), beskäras eller ändras på något annat sätt,
  • får skalas ned där minsta bredd för tryck är 30 mm, och där minsta bredd för digital användning är: 150 pixlar bred,
  • ska omges av en friyta motsvarande höjden hos L:t och F:et. Inom den ytan får inga andra visuella element eller annan text placeras,
  • ska i första hand placeras till vänster längst upp på en sida - A4, A3 etc eller längst ned centrerad vid ett annat format.
  • finns i en svart och en vit variant. Den svarta ska användas mot en ljus bakgrund.

Den svarta logotyp med friyta inlagd kan hämtas här nedan:

Läromedelsförfattarna, logotyp, svart med friyta, jpg

För andra format kontakta Anita Hyttinen, informatör, anita.hyttinen@laromedelsforfattarna.se

Frågor

För frågor rörande användning av bilder och logotyp hör av dig till Läromedelsförfattarnas informatör Anita Hyttinen anita.hyttinen@laromedelsforfattarna.se, 08-440 84 80.