Rätten till läromedel

Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen, och endast 14 procent kan köpa allt de behöver. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.

Med den här kampanjen vill vi belysa den akuta situationen vi ser i Sveriges skolor just nu. Frågan om läromedel måste upp på bordet.

Läs vår debattartikel i Dagens Nyheter: ”Nästan inga lärare får skaffa de läroböcker eleverna behöver” (DN 5/4)

Vad betyder läromedel för eleverna?

"Mycket. Det är ju de man lär sig av. Läraren har genomgångar men det är läromedlen man läser och vidarestuderar, arbetar i och pluggar med."

Vi har tagit reda på hur svenska elever använder läromedel, och vad de betyder för dem. Resultatet visar att elevers upplevda familjeekonomi påverkar deras tillgång till läromedel i skolan. Vi menar att regeringen måste skärpa skollagen genom att slå fast rätten till läromedel, annars kommer skolan aldrig bli likvärdig.

Elevers syn på läromedel – resultat från undersökningen

Vad betyder läromedel för vårdnadshavarna?

"Jag förstår knappt frågan. Vad skulle alternativet vara? Självklart behövs läromedel."

Svenskar med barn i skolan är eniga: läromedel behövs. Vi genomförde en Sifoundersökning för att ta reda på hur vårdnadshavare ser på läromedel, och 95 % svarade att det är mycket eller ganska viktigt.

Vårdnadshavares syn på läromedel – resultat från undersökningen

Fempunktsprogram

I en debattartikel i Dagens Samhälle den 9 september föreslår vi fem konkreta åtgärder som skulle ge alla elever i Sverige tillgång till läromedel av god kvalitet:

  • Skärp skollagen – tydliggör läromedlens roll ur ett elevperspektiv genom en skrivning om rätten till läromedel i de inledande bestämmelserna om rätten till en likvärdig skola.
  • Resurser till läromedel måste öka i förhållande till idag så att en likvärdig tillgång till ändamålsenliga läromedel för alla elever säkerställs.
  • Lärare måste garanteras inflytande över inköp av såväl analoga som digitala läromedel.
  • Skärp uppföljningen av resurser till läromedel så att det skapas en offentlig statistik över läromedelsinköp.
  • Öka finansieringen av forskning som handlar om användning och produktion av läromedel.

Debattartikeln och fempunktsprogrammet har tagits fram i samarbete med Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer samt SVEA.

Läs hela debattartikeln här

Fempunktsprogram Läromedel

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel

Som grund till debattartikeln och fempunktsprogrammet ligger den statistik vi tagit fram genom en lärarenkät bland Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar, samt en undersökning bland rektorer i skolor över hela Sverige. Statistiken presenteras i en rapport som tagits fram tillsammans med lärarfacken och elevorganisationerna.

Baserat på detta har vi publicerat två pressmeddelanden som du ser nedan. 

Rapport: rätten till kunskap

Pressmeddelande: Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel.

Pressmeddelande: Fyra av fem rektorer är begränsade i sina läromedelsinköp

Hur ska barn lära sig läsa utan läromedel?

Debatten om barn och ungas läsning är högaktuell. Vi undrar hur barn kan förväntas lära sig läsa i skolan när det inte finns läromedel att läsa? Vi menar att läromedel måste lyftas i läsdebatten. Läs Per Kornhalls debattartikel som publicerades i Svensk Bokhandel den 28 september.

Debattartikel i SvB: Det finns en enklare väg till barns läsning

Press och omnämnanden

Intervju med Per Kornhall i Skolvärlden

Radioinslag i P4 Gävleborg

Radioinslag i P4 Kronoberg

Notis på Omni.se

Debattartikel i Skolvärlden: "Bra läromedel är ett krav för att öka likvärdigheten"

Debattartikel i Expressen: Vi måste hjälpa våra barn att avstå från internet

Ta ställning

Oavsett om du själv har erfarenheter att dela med dig av eller inte, kan du stötta kampanjen och göra din röst hörd. Nedan hittar du bilder du kan dela i dina kanaler. Använd taggen #rattentilllaromedel, och nämn oss på @laromedelsforfattarna så att vi hittar dina inlägg.


Tryck på den bild du vill ladda ner. Bilden öppnas i en ny flik.

Röster från klassrummen

Vi möter ofta människor som själva ger sin bild av hur det ser ut i olika klassrum. Det kan handla om lärare, föräldrar eller elever som på ett eller annat sätt drabbas av läromedelssituationen. Läs intervjun med läraren Cathrin som berättar hur mycket situationen kan skilja sig mellan två skolor.

”Man har inte köpt in läromedel i den takt som krävs för att ha uppdaterat material.

"Att inte ha läromedel i skolan är som att inte ha operationsinstrument på sjukhus"

Dela din verklighet

Råder det läromedelsbrist på din skola? Har dina barn ouppdaterade läromedel? Är du lärare och begränsad i din undervisning? Eller har du på annat sätt påverkats av läromedelssituationen? Hör av dig till oss. Vi vill ta del av din berättelse. Skriv till adm@laromedelsforfattarna.se

Kornhall träffar

Vår ordförande Per Kornhall träffar kontinuerligt experter inom skola, läromedel och läsning. Se hans samtal med Peter Fredriksson och Gustav Fridolin här: