Rätten till läromedel

Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen, och endast 14 procent kan köpa allt de behöver. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.

Skriv under för elevers rätt till läromedel

Vi vill säkra alla elevers rätt till läromedel och alla lärares rätt att välja läromedel som fungerar för deras undervisning. Och vi har aldrig varit närmare den förändring vi vill se än vad vi är idag!

  • Regeringen har infört nytt examensmål om läromedel i lärarutbildningarna, med syftet att säkerställa att studenterna förbereds för att i sitt yrke välja och använda läromedel.

  • Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen, med förslag om stärkt tillgång till läromedel.

Nu måste vi se till att vi går i mål med frågan och att riksdagen röstar igenom propositionen. Vi får inte snubbla på mållinjen. Därför måste vi visa beslutsfattare att vi inte kommer att ge oss. Skriv under vårt upprop!

SKRIV UNDER FÖR ALLA ELEVERS RÄTT TILL LÄROMEDEL

Varför behövs läromedel?

Att säkerställa att lärare och elever får rätt till läromedel av hög kvalitet är viktigt för att:

  • Läromedel har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling.
  • Läromedel kan stärka likvärdigheten mellan skolor och klassrum.
  • Läromedel fyller en kompensatorisk funktion när andra delar av undervisningen av olika skäl brister.
  • Läromedel stärker elevers läsförståelse.
  • Läromedel är avgörande för att vårdnadshavare ska kunna följa sina barns skolgång och kunskapsutveckling, samt hjälpa dem med läxor.
  • Läromedel och lärarhandledningar främjar lärarnas kompetens och utvecklar undervisningen.
  • Läromedel minskar lärarnas arbetsbörda och frigör tid. Det är mer tidskrävande att planera undervisningen utan läromedel.

… och kommunerna håller med oss. Åtta av tio kommunpolitiker anser att läromedel är mycket viktiga för elevers kunskaper. Drygt åtta av tio kommunpolitiker instämmer också i att alla elevers rätt till läromedel bör skrivas in i skollagen.

Röster från klassrummen

Cathrin: "Man har inte köpt in läromedel i den takt som krävs"

Frida: "Att inte ha läromedel i skolan är som att inte ha operationsinstrument på sjukhus"

Hur ska de annars lära sig? 1831 elever och föräldrar om läromedel

Ta ställning

Oavsett om du själv har erfarenheter att dela med dig av eller inte, kan du göra din röst hörd. Nedan hittar du bilder du kan dela i dina kanaler. Använd taggen #rättentillläromedel, och nämn oss på @laromedelsforfattarna så att vi hittar dina inlägg.


Tryck på den bild du vill ladda ner. Bilden öppnas i en ny flik.

Läs mer om vårt påverkansarbete

"Rätten till läromedel" är en del av vårt påverkansarbete, men det är långt ifrån allt vi gör. Här kan du läsa mer om vilka frågor vi driver, och hur.

Ta del av våra undersökningar

Genom att undersöka situationen i svensk skola får vi en tydligare bild av vad som behöver göras. Här hittar du våra undersökningar och rapporter.