Rätten till läromedel

Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen, och endast 14 procent kan köpa allt de behöver. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu. Därför driver vi kampanjen Rätten till läromedel.

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Den 17 augusti 2021 lämnade Gustav Fridolin över läromedelsutredningens slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Bland förslagen fanns bland annat förslaget att elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen.

Här kan du läsa hela betänkandet

Fempunktsprogram

Vi föreslår fem konkreta åtgärder som skulle ge alla elever i Sverige tillgång till läromedel av god kvalitet:

  1. Skärp skollagen – tydliggör läromedlens roll ur ett elevperspektiv genom en skrivning om rätten till läromedel i de inledande bestämmelserna om rätten till en likvärdig skola.
  2. Resurser till läromedel måste öka i förhållande till idag så att en likvärdig tillgång till ändamålsenliga läromedel för alla elever säkerställs.
  3. Lärare måste garanteras inflytande över inköp av såväl analoga som digitala läromedel.
  4. Skärp uppföljningen av resurser till läromedel så att det skapas en offentlig statistik över läromedelsinköp.
  5. Öka finansieringen av forskning som handlar om användning och produktion av läromedel.

Fempunktsprogram Läromedel

Röster från klassrummen

Vi möter ofta människor som själva ger sin bild av hur det ser ut i olika klassrum. Det kan handla om lärare, föräldrar eller elever som på ett eller annat sätt drabbas av läromedelssituationen. Möt lärarna Cathrin och Frida i intervjuerna nedan.

Cathrin: "Man har inte köpt in läromedel i den takt som krävs"

Frida: "Att inte ha läromedel i skolan är som att inte ha operationsinstrument på sjukhus"

Råder det läromedelsbrist på din skola? Har dina barn ouppdaterade läromedel? Är du lärare och begränsad i din undervisning? Eller har du på annat sätt påverkats av läromedelssituationen? Hör av dig till oss. Vi vill ta del av din berättelse. Skriv till adm@laromedelsforfattarna.se

Ta ställning

Oavsett om du själv har erfarenheter att dela med dig av eller inte, kan du göra din röst hörd. Nedan hittar du bilder du kan dela i dina kanaler. Använd taggen #rättentillläromedel, och nämn oss på @laromedelsforfattarna så att vi hittar dina inlägg.


Tryck på den bild du vill ladda ner. Bilden öppnas i en ny flik.

 

Läs mer om vårt påverkansarbete

"Rätten till läromedel" är en del av vårt påverkansarbete, men det är långt ifrån allt vi gör. Här kan du läsa mer om vilka frågor vi driver, och hur.

Ta del av våra undersökningar

Genom att undersöka situationen i svensk skola får vi en tydligare bild av vad som behöver göras. Här hittar du våra undersökningar och rapporter.