Rätten till läromedel

Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen, och endast 14 procent kan köpa allt de behöver. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.

Elevers rätt till läromedel säkras

Vi gjorde det! Tillsammans säkrade vi elevers rätt till läromedel. Den 19 december 2023 klubbade riksdagen igenom en ändring i skollagen med syftet att stärka elevers tillgång till läromedel. En ändring som välkomnas av Läromedelsförfattarna. Stort tack alla 9923 personer som valde att skriva under Läromedelsuppropet, och tack alla andra som har fört den här kampen tillsammans med oss. Tillsammans har vi skapat en förändring!

Det finns mycket kvar att göra. Lärares inflytande över läromedelsinköp behöver garanteras genom en skrivning i läroplanerna och det måste skapas offentlig statistik över skolors läromedelsinköp. Och en lagändring innebär inte att det automatiskt blir som lagstiftaren önskar, vi kommer behöva följa upp situationen i landets alla skolor. Men en skollagsändring är ett viktigt steg för att säkra alla elevers rätt till läromedel. Tillsammans har vi bidragit till en förbättrad situation för Sveriges lärare och elever. Från och med den 1 juli 2024 har de - enligt lag - rätt till läromedel. 

Varför behövs läromedel?

Att säkerställa att lärare och elever får rätt till läromedel av hög kvalitet är viktigt för att:

  • Läromedel har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling.
  • Läromedel kan stärka likvärdigheten mellan skolor och klassrum.
  • Läromedel fyller en kompensatorisk funktion när andra delar av undervisningen av olika skäl brister.
  • Läromedel stärker elevers läsförståelse.
  • Läromedel är avgörande för att vårdnadshavare ska kunna följa sina barns skolgång och kunskapsutveckling, samt hjälpa dem med läxor.
  • Läromedel och lärarhandledningar främjar lärarnas kompetens och utvecklar undervisningen.
  • Läromedel minskar lärarnas arbetsbörda och frigör tid. Det är mer tidskrävande att planera undervisningen utan läromedel.

… och kommunerna håller med oss. Åtta av tio kommunpolitiker anser att läromedel är mycket viktiga för elevers kunskaper. 

Röster från klassrummen

Cathrin: "Man har inte köpt in läromedel i den takt som krävs"

Frida: "Att inte ha läromedel i skolan är som att inte ha operationsinstrument på sjukhus"

Hur ska de annars lära sig? 1831 elever och föräldrar om läromedel

Ta ställning

Oavsett om du själv har erfarenheter att dela med dig av eller inte, kan du göra din röst hörd. Nedan hittar du bilder du kan dela i dina kanaler. Använd taggen #rättentillläromedel, och nämn oss på @laromedelsforfattarna så att vi hittar dina inlägg.


Tryck på den bild du vill ladda ner. Bilden öppnas i en ny flik.

Nyheter

Vi lyckades faktiskt!

Riksdagen har klubbat att elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen. Den kamp vi har fört i över fyra års tid har gett resultat. Påverkan

Nyheter

Nytt examensmål om läromedel

Regeringen inför ett nytt examensmål om läromedel i grund-, yrkes-, och ämneslärarutbildningarna. Påverkan

Ta del av våra undersökningar

Genom att undersöka situationen i svensk skola får vi en tydligare bild av vad som behöver göras. Här hittar du våra undersökningar och rapporter.