Nyheter

Vi lyckades faktiskt!

"Har ni sett? Har ni sett??" Så lät det när vi sprang genom korridoren på vårt kontor den 28 november 2019. Regeringen hade tillsatt en utredning för att se över hur statens roll gällande läromedel skulle se ut. Den 19 december, nästan exakt fyra år senare, har riksdagen klubbat att elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen. Den kamp vi har fört i över fyra års tid har gett resultat.

Det finns mycket kvar att göra. Lärares inflytande över läromedelsinköp behöver garanteras genom en skrivning i läroplanerna och det måste skapas offentlig statistik över skolors läromedelsinköp. Och en lagändring innebär inte att det automatiskt blir som lagstiftaren önskar, vi kommer behöva följa upp situationen i landets alla skolor. 

Men idag stannar vi ändå upp en stund. Tänker tillbaka på de senaste åren och ger oss själva en klapp på axeln. Vi lyckades faktiskt. Vi har bidragit till en något förbättrad situation för Sveriges lärare och elever. Från och med den 1 juli nästa år har de - enligt lag - rätt till läromedel. Det är inte helt fy skam.

Per Kornhall, ordförande
Frida Engman, förbundsdirektör

Påverkan