Nyheter

Läromedelsförfattarna välkomnar nytt examensmål om läromedel

Regeringen inför ett nytt examensmål om läromedel i grund-, yrkes-, och ämneslärarutbildningarna, med syftet att säkerställa att studenterna förbereds för att i sitt yrke välja och använda läromedel. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande den 6 oktober.

Publicerad: 06 oktober 2023

– Idag tycker endast 18 procent av Sveriges lärarstudenter att de får tillräcklig utbildning om läromedel. Läromedelsförfattarna och Sveriges lärarstudenter har efterfrågat en förändring, och nu har regeringen lyssnat. Vi är oerhört glada för den här nyheten, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Det nya examensmålet kommer lyda att studenten för examen ska visa förmåga att använda och värdera läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg. Förhoppningen är att examensmålet på sikt kan bidra till att stärka undervisningen och gynna elevers kunskapsutveckling.

– 94 procent av lärarstudenterna i Sverige tycker att läromedel är viktiga i deras kommande yrkesutövning, och med detta examensmål kommer de få de verktyg de behöver för att använda läromedel på rätt sätt. Vi vet även att 9 av 10 lärarstudenter vill välja läromedel till sin undervisning, antingen självständigt eller tillsammans med sina kollegor. Därför hoppas vi att regeringens nästa steg blir att garantera lärares inflytande över läromedelsinköp, genom en skrivning i läroplanerna, säger Per Kornhall.

Examensmålet börjar gälla den 1 juli 2024.

 

Påverkan
Nyheter

Läraromedel och lärarutbildningar

Det saknas en tydlig idé om hur läromedel ska användas inom Sveriges lärarutbildningar, och när läromedel behandlas görs det främst från ett kritiskt perspektiv. Det visar en ny rapport från Läromedelsförfattarna. Påverkan

Nyheter

Framtidens lärare vill ha läromedel

Över hälften av Sveriges lärarstudenter tycker att de får otillräcklig utbildning om läromedel, det visar en ny rapport från Läromedelsförfattarna och Sveriges Lärarstudenter. Påverkan