Nyheter

Läromedlets roll inom lärar­utbildningar

Det saknas en tydlig idé om hur läromedel ska användas inom Sveriges lärarutbildningar, och när läromedel behandlas görs det främst från ett kritiskt perspektiv. Det visar en ny rapport från Läromedelsförfattarna.

- Att Sveriges framtida lärare inte får en tydlig och sammanhållande utbildning om det som kommer att vara deras främsta verktyg i sitt yrke är anmärkningsvärt, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Rapporten visar att läromedel i första hand behandlas utifrån ett kritiskt perspektiv. Syftet är att stärka studenternas förmåga att värdera läromedlens kvalitet samt att förhålla sig självständigt till läromedel. Den praktiska tillämpningen av läromedel, till exempel hur läromedel kan användas vid lektionsplanering, får inte samma utrymme.

- Sveriges framtida lärarkår behöver få lära sig hur de ska använda läromedel i sin undervisning, det borde vara en självklarhet. Det är viktigt att kunna analysera läromedel, inte minst i samband med att man väljer läromedel till sin undervisning. Men det är minst lika viktigt att lära sig hur man använder sig av läromedlen i undervisningen, och hur man kan planera sina lektioner med läromedel som stöd, säger Per Kornhall.

På ett mer övergripande plan visar genomlysningen att det på samtliga lärosäten saknas en sammanhållen styrning av hur läromedel ska behandlas och hur studenterna ska utvecklas inom området. Hur läromedel behandlas avgörs i stället i hög utsträckning av de enskilda lärarna vid lärarprogrammen.

- Det innebär att de kunskaper studenterna får med sig från sin utbildning framstår som slumpmässiga. Examensmålen för Sveriges lärarutbildningar måste ses över, så att studenterna får den utbildning om läromedel de behöver, säger Per Kornhall.

Det visar rapporten i korthet:

  • Samtliga undersökta lärosäten saknar en sammanhållen styrning av hur läromedel ska behandlas inom lärarutbildningarna.
  • Vilka kunskaper och kompetenser som studenter får med sig om läromedel framstår som slumpmässigt.
  • Ingen av de studerade utbildningsplanerna innehåller beskrivningar av läromedel eller relaterade utbildningsmål.
  • Läromedel behandlas framför allt från kritiska perspektiv.

Om genomlysningen

Strategirådet har på uppdrag av Läromedelsförfattarna gjort en genomlysning av lärarutbildningar på Sveriges 10 största lärosäten för att se hur läromedel hanteras. Genomlysningen baseras på 539 utbildnings- och kursplaner för ämneslärar- och grundlärarprogram vid de tio lärosätena som under läsåret 2020/21 examinerade flest studenter inom dessa utbildningsinriktningar. Utöver det har 28 företrädare för berörda lärosäten intervjuats.

Läs rapporten här, pdf, öppnas i nytt fönster

Påverkan