Kornhall träffar

Vår ordförande Per Kornhall träffar kontinuerligt experter inom skola, läromedel och läsning. Här kan du se samtliga samtal i efterhand.

Kornhall träffar: Nioosha Shams

Per Kornhall träffar Nioosha Shams, Sveriges läsambassadör, för ett samtal om inkludering, modersmål och ungas läsning. De pratar även om att hitta motivationen när man har tappat den.

Kornhall träffar: Sanna Wolk

Per Kornhall träffar Sanna Wolk, ordförande för SULF (Sveriges universitetslärare och forskare), för ett samtal om upphovsrätt, lärarundantaget och den akademiska friheten.

Kornhall träffar: Josefine Fälth

Per Kornhall och Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer, möts i ett samtal om läromedels betydelse för elever. Vad saknas i dagsläget? Ett samtal där eleven står i fokus.

Kornhall träffar: Peter Fredriksson

När Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kommenterade resultaten från den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2019 lyfte han läromedel som en av de viktigaste resurserna i svensk skola. Men vad krävs för att alla lärare och elever ska få likvärdig tillgång till läromedel av hög kvalitet?

Kornhall träffar: Gustav Fridolin

Gustav Fridolin var särskild utredare för utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel (Dir. 2019:91) som redovisade sitt uppdrag till regeringen sommaren 2021. Per Kornhall möter Gustav Fridolin i ett samtal om läromedel i svensk skola.

Påverkan