Kornhall träffar

Vår ordförande Per Kornhall träffar kontinuerligt experter inom skola, läromedel och läsning. Här kan du se samtliga samtal i efterhand.

Kornhall träffar: Sanna Wolk

Per Kornhall träffar Sanna Wolk, ordförande för SULF (Sveriges universitetslärare och forskare), för ett samtal om upphovsrätt, lärarundantaget och den akademiska friheten.

Kornhall träffar: Josefine Fälth

Per Kornhall och Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer, möts i ett samtal om läromedels betydelse för elever. Vad saknas i dagsläget? Ett samtal där eleven står i fokus.

Kornhall träffar: Peter Fredriksson

När Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kommenterade resultaten från den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2019 lyfte han läromedel som en av de viktigaste resurserna i svensk skola. Men vad krävs för att alla lärare och elever ska få likvärdig tillgång till läromedel av hög kvalitet?

Kornhall träffar: Gustav Fridolin

Gustav Fridolin var särskild utredare för utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel (Dir. 2019:91) som redovisade sitt uppdrag till regeringen sommaren 2021. Per Kornhall möter Gustav Fridolin i ett samtal om läromedel i svensk skola.