Tiia Ojala

Titel: Styrelsesuppleant

Författare av läromedel i svenska som andraspråk, svenska för invandrare och nationella minoritetsspråk. Styrelsesuppleant sedan 2023. Ingår i stipendienämnden.

Arbetar även som föreläsare, lärarutbildare och utvecklare av digitala lärresurser. Har också arbetat som förstelärare och lärare för nyanlända i alla åldrar.