Per Kornhall

Titel: Förbundsordförande

Författare av bland annat kurslitteratur om utbildningsvetenskap och lärarrollen. Ordförande sedan 2019. Ingår i arbetsutskottet, ansvarig utgivare för Manus och ledamot i stipendienämnden och prisjuryn.

Foto: Kajsa Göransson

Fil.dr. leg. gymnasielärare, fristående skolexpert och f.d. universitetslektor, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolstrateg. Är svensk representant i EU- kommissionens nätverk av oberoende skolexperter samt sitter i redaktionskommittén the European Toolkit for Schools.