Jenny Edvardsson

Titel: Styrelseledamot

Författare av kurslitteratur och läromedel inom svenska.

Foto Johan Lindvall

Hon arbetar på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad parallellt med att hon är doktorand i pedagogiskt arbete. Hennes forskning rör skönlitteraturens didaktiska potential i NO-undervisning.