Jane Karlsson

Titel: Förbundssekreterare

Som förbundssekreterare fungerar Jane som länken mellan kansli och styrelse. Det är henne du ska höra av dig till när du har frågor rörande styrelsen, våra stämmor eller vår medlemsdemokrati. Jane är även vår mästerroddare som håller i trådarna när vi deltar på större arrangemang så som Bokmässan eller Almedalen.

Foto: Kajsa Göransson

När hon inte jobbar trivs hon lika bra i elljusspåret som i teatersalongen, och i hennes hörlurar spelas inte sällan dödsmetall.