Eva Hedencrona

Titel: Styrelseledamot

Författare av läromedel i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Styrelseledamot sedan 2021. Ingår i internationella gruppen.

Foto: Kajsa Göransson

Förstelärare i svenska på Hvitfeldtska gymnasiet och projektledare på Sverigekontakt. F.d. rektor, lärare inom kommunal vuxenutbildning och universitetsadjunkt i svenska och engelska.