Embla Jernstig

Titel: Kommunikations- och påverkansansvarig

Embla ser till att vi syns i sociala medier och håller koll på allt som skrivs i läromedelsdebatten. Hon ansvarar för vår externa kommunikation, press och PR, samt vårt påverkansarbete. Hon är även projektledare för Läromedlets dag som firas den 8 november varje år.

Foto: Kajsa Göransson

Att känna igen Embla är inte svårt; hon bär alltid rosa och har oftast en bok i ena handen och sin hund i den andra.