Britt-Marie Lidesten

Titel: Vice ordförande

Författare av läromedel inom biologi för grundskola och gymnasium. Styrelseledamot 2019-2023 samt 2024. Ingår i arbetsutskottet. Ordförande i stipendienämnden.