Britt-Marie Lidesten

Titel: Styrelseledamot

Författare till läromedel inom biologi för grundskola och gymnasium. Styrelseledamot sedan 2019. Ingår i prisjuryn och redaktionsrådet för Manus.

Foto: Kajsa Göransson

F.d. gymnasielärare och föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet, med uppdrag att inspirera och stödja lärare i naturvetenskapliga ämnen.