Annika Staaf

Titel: Styrelseledamot

Författare av böcker inom professions­utbildningar på universitet/högskola, kurslitteratur i förvaltningsrätt, kommunalrätt, mänskliga rättigheter, socialrätt och kriminalvård. Styrelseledamot sedan 2019. Ingår i juridikgruppen.

Foto: Kajsa Göransson

Jur.kand., fil.dr, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Docent i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap och forskar inom offentlig rätt, särskilt socialrätt och mänskliga rättigheter.