Porträtt

Mohammad Fazlhashemi

Han har gett ut 10 monografier och 5 antologier, han har varit ledamot i Migrationsverkets etiska råd, sommarpratat i P1 och tagit emot medalj av kungen. Möt idéhistorikern och professorn Mohammad Fazlhashemi – medlem i Läromedelsförfattarna sedan 13 år tillbaka.

Hej Mohammad! Du har ju gett ut totalt 15 böcker – 10 monografier och 5 antologier. Vad drev dig till att skriva dem?

Alla mina böcker är forskningsbaserade. Jag har alltså gett ut dem efter att jag har avslutat ett antal forskningsprojekt. Ett par böcker har jag även skrivit för att fylla en kunskapslucka jag sett.

Min avhandling var en idéhistorisk studie om politiskt tänkande i islam under 1000- och 1100-talen. Efter disputationen fortsatte jag min forskning om politiskt tänkande i islam med fokus på vår samtid, det vill säga politisk islam och dess framväxt. Det här var på 1990-talet, då politisk islam hade blivit ett fenomen som många talade om. Jag blev ofta inbjuden att hålla offentliga föredrag och föreläsningar eller hålla i utbildningsdagar på högskolor, skolor, kyrkliga samfund, myndigheter, vården, polisen med flera. Många gånger föranleddes föreläsningarna av att någon hade hört mig föreläsa eller medverka i intervjuer.

I samband med dessa framträdanden fick jag många återkommande frågor, vilket fick mig att skriva boken "Vems islam – De kontrastrika muslimerna" Jag skrev ett synopsis och skickade till flera förlag. Alla svarade att det var intressant, men trodde inte att den skulle kunna bära ekonomiskt. Detta sammanföll med krisen kring Muhammedteckningarna i Danmark, och jag medverkade i många intervjuer i radio och teve. Då hörde ett förlag av sig och undrade om jag fortfarande var intresserad av att skriva boken – vilket jag var.

Boken bygger delvis på min forskning, men besvarar framförallt återkommande frågor rörande islam och muslimer. Genom en tillbakablick på islams historia, de teologiska och filosofiska idéernas och skolornas framväxt inom islam och en rad andra områden, visar jag att det finns så många olika tolkningstraditioner bland muslimer att det är svårt att tala om muslimer som en enhetlig grupp som ser på saker och ting på ett och samma sätt, eller agerar samfällt i alla lägen. När det gäller kristendomen är detta en icke-fråga. Ingen skulle jämställa ärkebiskop Antje Jackelén med Kristi brud från Knutby församling bara för att båda är kristna.

Vilka riktar du dig till i dina böcker?

Jag riktar mig till flera olika målgrupper. I första hand är det forskarsamhället. Därtill ska läggas studenter och sist men inte minst den bildade allmänheten. Min handledare under doktorandtiden, Ronny Ambjörnsson, talade om vikten av bildning och det ansvar som akademiker har i detta avseende.

Du har ju hunnit med mycket under din karriär. Vad kommer du aldrig glömma?

Det finns ett antal milstolpar under min karriär som är oförglömliga. Dit hör att disputera, att först bli befordrad som professor på Umeå universitet, och sedan bli rekryterad till Uppsala universitet som den förste professorn i islamisk teologi och filosofi. Jag har haft många offentliga och mediala framträdanden och fått priser och utmärkelser samt, samt blivit invald i Kungliga Vitterhetsakademien. Trots det kom det som en total överraskning för mig när jag tilldelades en medalj av kungen för förtjänstfulla insatser inom islamisk teologi och filosofi.

Min gamla mamma hade inga höga tankar om min karriär inom humaniora. Hon ville att jag skulle bli läkare eller ”åtminstone veterinär”. Men när jag blev professor ändrade hon inställning, och när jag tilldelades en kunglig medalj skröt hon om sin yngste son, berättar mina äldre syskon.

Vad brinner du för?

Att gräva där man står är ett uttryck som kan användas för att beskriva mig. Allt sedan studenttiden ville jag skriva uppsatser på C-, och D- och mastersnivå, och avhandlingar inom områden som anknöt till min egen kulturella bakgrund. Detta blev möjligt tack vare de fina lärare och handledare jag hade. En viktig drivkraft hos mig har varit att dela med mig av de kunskaper som jag har skaffat genom min forskning.

Varför blev du medlem i Läromedelsförfattarna?

Det kändes som någonting självklart när jag började ge ut böcker eller medverka i antologier som riktade sig till studenter.

Om en författare skulle skriva en bok om dig och ditt liv, vem skulle du då välja?

Det finns många alternativ att välja emellan, men jag skulle nog föredra Göran Rosenberg.

Medlemskap