Porträtt

Mikael Bruér

Mikael Bruér är universitetsadjunkt på Malmö universitet, och skriver läromedel för Tukan förlag läromedel. Han är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnena, men om han själv var ett ämne, vilket skulle han vara då?

Foto: Mikael M Johansson 

Hej Mikael! Berätta, varför började du skriva läromedel?
Jag har under stora delar av min lärarbana haft en tanke om att det behövs ett annat läromedel än de jag hade tillgång till. Nästan alltid fick jag komplettera med annat material i historia än det som fanns i böckerna, som t.ex. källövningar, historiebruksövningar och andra mer teoretiska moment. När förfrågan kom kändes det logiskt att fortsätta med det jag egentligen gjort under en längre tid. 

Varför behövs läromedel?
Läromedel behövs för att alla elever ska få en schysst förutsättning att få samma material presenterat på ett sakligt, genomarbetat och kvalitetsgranskat sätt. Dessutom ger det en god grund för alla lärare att utgå ifrån. Den lärare som inte har ett läromedel tvingas lägga mycket tid på att hitta eller skapa material, tid som istället kunnat användas till att planera bra lektioner. 

Ett bra läromedel skapar bra förutsättningar för eleverna att faktiskt lära sig det de ska. 

Du har ju tidigare jobbat som lärare, hur använde du läromedel i din undervisning?
Jag hade alltid ett läromedel som en av utgångspunkterna när jag planerade undervisningen. Den gav mig och eleverna ett stöd att gemensamt arbeta, diskutera och förbereda vårt arbete. För mig var läromedel det viktigaste redskapet att använda tillsammans med eleverna. Att gemensamt kunna diskutera ett specifikt stycke eller kunna peka ”det kommer på provet” etc. gjorde att eleverna fick en gemensam referensram även om jag också kompletterade en del. 

Under perioder saknade jag dock uppdaterade läromedel och fick skapa väldigt mycket eget. 

Hur ser du på tillgången till läromedel idag?
Över lag alldeles för dålig. I mitt nuvarande arbete möter jag många lärare. Tyvärr har de ofta dåligt med läromedel, eller har fått anpassa sig till när kommuner köper in ”one size fits all”-lösningar. Varje lärare borde få välja själv vilket läromedel hen vill arbeta med. Det är inte säkert att man har samma syn på urval i ett läromedel ens i samma ämne, att då välja ett läromedel för en hel skola (eller kommun!) skapar problematiska förutsättningar för lärare. 

Varför är du medlem i Läromedelsförfattarna?
Det ger mig stöd och en möjlighet att hålla mig uppdaterad i frågor som berör området, saker jag aldrig skulle lyckas hitta på egen hand.

En sista fråga: Om du var ett skolämne, vilket skulle du vara då och varför?
Även om jag skulle vilja vara något festligare som musik så är nog sanningen den att jag mer är som mitt eget ämne, historia. Ganska jobbig, en aning tjatig och ganska svår …

Medlemskap