Emma Kjellin

Emma Kjellin är snart färdigutbildad grundlärare och med sina 25 år är hon Läromedelsförfattarnas yngsta medlem. Hon tror starkt på en skola för alla och att utveckla lärmiljön för att den ska bli tillgänglig och begriplig.

Berätta kort om dig själv, vem är du?
Jag är positiv och driven, och har höga krav på mig själv. Jag strävar ständigt efter att utvecklas och ta nästa steg i mitt och elevernas lärande. En av mina största drivkrafter är att förnya mina tankesätt och att tänka utanför boxen utifrån de behov som mina elever har. Jag tror starkt på en skola för alla och att det är min uppgift som lärare att skapa en lärmiljö som utvecklar mina elevers förmågor där jag möter dem där de är. Jag tar min examen som grundlärare inriktning F-3 nu i juni.

Vad fick dig att skriva Kul med stavelser?
Jag arbetade som klasslärare i en årskurs etta och vi hade arbetat med ASL, att skriva sig till läsning, och eleverna hade god koll på fonemen. De flesta eleverna fokuserade på de enskilda bokstavsljuden när de läste, och för att hjälpa eleverna att finna en lämpligare lässtrategi ansåg jag det lämpligt att introducera stavelser.
Jag googlade runt och hittade endast ett läromedel som byggde på stavelser, men fick inte köpa in det på grund av ett dåvarande köpstopp. På jullovet fick jag plötsligt idén om ett läsinlärningsspel som byggde på stavelser så jag satte igång att skapa materialet via Word och Paint. Jag kan inte påstå att bilderna var de fagraste… När vårterminen startade var jag färdig och eleverna satte igång att spela! Jag valde vanligt förekommande stavelser i spelet och något fiffigt var att alla elever kunde spela tillsammans oavsett hur långt de kommit i sin läsinlärning. En regel var att hjälpa varandra eftersom syftet med spelet var att skapa ordbilder av stavelserna på ett lustfyllt sätt! Spelet visade goda resultat och jag märkte hur eleverna började att se på ord på ett annat sätt där fonemen nu inte längre var det grundläggande, utan stavelserna. Eleverna använde stavelserna i sin läsning!! 
Sedan utvecklade jag läromedlet i samarbete med Askunge Thorsén Förlag, där läsinlärningsspelet fick tre nivåer med tydlig progression.

Vilka riktar sig ditt verk till?
Verket ritar sig till förskoleklass och åk 1 men kan med fördel användas till alla som ska träna lässtrategier. Materialet passar även utmärkt till äldre elever på förskolan och i specialundervisning i grundskolan för elever som ska gå vidare i sin läsinlärning! 

Tror du att du kommer skapa fler läromedel?
Det tvivlar jag inte en sekund på, då jag får nya idéer utifrån de behov och intressen jag stöter på i arbetet med mina underbara elever! Jag håller faktiskt på med ett material just nu som mina elever testar… 

Vilken är, enligt dig, den viktigaste uppgiften hos läromedel?
Jag tror starkt på en skola för alla och att utveckla lärmiljön för att den ska bli tillgänglig och begriplig. Barn kan, så länge de får förutsättningarna att lyckas! Ett läromedels viktigaste uppgift är en del av vad som gör att eleverna får förutsättningarna att lyckas. Detta genom att bidra till ett lustfyllt lärande med varierande arbetssätt för att nå så många som möjligt och hjälpa dem att befästa kunskaper.

Varför blev du medlem i Läromedelsförfattarna?
Jag blev medlem i Läromedelsförfattarna efter att jag gav ut mitt läromedel. Först och främst för tryggheten för mig som författare när det kommer till den juridiska hjälpen och den övriga stöttningen som fanns för mig att få som medlem. Jag hade även förhoppningen att bygga ut mitt kontaktnät inom branschen och öppna upp för framtida samarbeten med andra författare.

Vad skulle du säga till andra författare som funderar på att bli medlemmar? Varför bör en bli medlem i Läromedelsförfattarna?
GÅ MED! Du behöver den tryggheten som författare för att kunna få juridisk rådgivning gällande avtal som du förtjänar och borde ha. Läromedelsförfattarna har flertalet evenemang och föreläsningar som du som författare kan gå på för att bland annat förbättra ditt skrivande och för att utveckla dina sociala kanaler och marknadsföra ditt material. Du har även möjlighet att söka stipendium vilket kan ge dig förutsättningen att fortsätta författa. Så… GÅ MED!