Porträtt

Axel Hellby

Axel Hellby har läst både till lärare och till bibliotekarie. Livet kom dock emellan och istället för bibliotekarieyrket blev det läraryrket. Axel hann flytta mellan Uppsala, Borås, Melbourne, Berlin, Marks kommun och Stockholm innan han hamnade i Flen. Sedan 2014 arbetar han på Åsa folkhögskola som lärare i engelska och svenska. Vid sidan av har Axel egen firma, med uppdrag inom översättning och kultur.

Foto: Lester Hellby

Hur kom det sig att du började skriva läromedel? Och vilka/vilket förlag skriver du för?

När min goda vän Anders Lindqvist 2017 frågade om jag ville ta över hans stora litteraturhistorieprojekt sa jag genast ja. Det var dags att göra en ny, uppdaterad och förkortad utgåva av "Människans Texter Litteraturen", som han skrivit ihop med sin pappa Karl. Fast de hade inte tid att jobba med den och jag klev in. Boken kom ut nerkortad med ny titel och med delvis nytt innehåll, på Studentlitteratur i fjol.

Sedan ett par år jobbar jag ihop med författaren Johan Eriksson på olika vis. Bland annat har vi skrivit ett läromedel om poesi, som ska komma ut på NA Förlag. För NA har jag också skrivit en ny version av "Don Quijote", som ska ingå i klassikerserien "Evergreens". Flera titlar är på gång och jag hoppas få skriva ett par till, det var kul!

Vilka goda råd skulle du vilja ge till den som funderar på att skriva läromedel?

Pröva gärna att skriva tillsammans med någon. Till skillnad från ett skönlitterärt verk är din lärobok något som ska brukas. Så kan du också se på skrivandet – som ett stycke hantverk och en pågående process. När ni skriver tillsammans ger ni arbetet en annan sorts energi, blir klara fortare, hittar varandras misstag och har ofta kul. Åtminstone när du jobbar med rätt partner.

Vad tror du om framtiden för läromedel?

Föränderlig och osäker. Visst kommer det att behövas läromedel men hur ska de se ut? Vi är långt från den starka och brukarvänliga digitala produkten. Jag hoppas (och måste tro) att texten får fortsätta att vara något viktigt och mänskligt – en omhuldad del av kommunikationen mellan människor och något som vi alla, oavsett yrke, lär oss genom goda läromedel. Som inte alltid är ljud- och bildklipp.

Har du haft anledning att kontakta oss i något sammanhang?

Jag sökte Läromedelsförfattarnas stödstipendium. Min bok tappade sin kanske viktigaste säljperiod när alla skolor i våras gick över till distansundervisning och till att använda gratis digitala läromedel. Jag fick inte stipendiet, konkurrensen var av naturliga skäl stor och det är tur att jag har en lärartjänst att falla tillbaka på.

Hur ser en typisk arbetsdag för dig ut?

Tre dagar i veckan åker jag till jobbet och delar en ganska typisk vardag med kollegor; möter människor och pratar, nöter grammatik eller glosor, försöker vara inspirerande och låter mig inspireras. Två dagar i veckan sitter jag i mitt hemmakontor och skriver, mejlar och läser.

Växlandet mellan det socialt intensiva och ensamheten är ofta bra, men det är också lätt att skola och projekt tillsammans tar mer tid och ork än vad som egentligen finns. När det funkar som bäst ger de två sidorna kraft och idéer åt varandra.

Finns det något speciellt du brinner för?

Nja, jag har svårt att vara stilla i ett område. Visst brinner jag men strax flammar nya brasor upp. Det kan vara miljö eller poesi, mina deltagare på skolan eller att hitta det perfekta sättet att prata om satslära. Eller skrivfrämjande i Sörmland eller indiepop eller …

Vad gör du när du inte arbetar eller skriver?

I år är svaret trädgård och litteratur. Jag är en sopig snickare och en tafatt trädgårdsmästare men det är kul ändå. Och sedan läser jag böcker av alla slag, min ständiga tillflyktsort är orden.

Det här är ett medlemsporträtt ur senaste numret av Manus (nr 3). Där kan du, förutom medlemsporträttet, bland annat läsa en intervju med Dick Harrison.

Medlemskap