Rätten till läromedel

Var femte lärare kan inte köpa in ens de nödvändigaste läromedlen, och endast 14 procent kan köpa allt de behöver. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”, det ska vara en självklarhet. Det måste ske en förändring, och den måste ske nu.

Vad betyder läromedel för eleverna?

"Mycket. Det är ju de man lär sig av. Läraren har genomgångar men det är läromedlen man läser och vidarestuderar, arbetar i och pluggar med."

Vi har tagit reda på hur svenska elever använder läromedel, och vad de betyder för dem. Resultatet visar att elevers upplevda familjeekonomi påverkar deras tillgång till läromedel i skolan. Vi menar att regeringen måste skärpa skollagen genom att slå fast rätten till läromedel, annars kommer skolan aldrig bli likvärdig.

Rapport: Ungas syn på läromedel

Pressmeddelande: Elevers familjeekonomi påverkar tillgången till läromedel i skolan

Vad betyder läromedel för vårdnadshavarna?

"Jag förstår knappt frågan. Vad skulle alternativet vara? Självklart behövs läromedel."

Svenskar med barn i skolan är eniga: läromedel behövs. Vi genomförde en Sifoundersökning för att ta reda på hur vårdnadshavare ser på läromedel, och 95 % svarade att det är mycket eller ganska viktigt.

Vårdnadshavares syn på läromedel – resultat från undersökningen

Hur ska de annars lära sig?

Vi har valt ut de allra bästa svaren från elever och vårdnadshavare, och presenterat dem i boken Hur ska de annars lära sig?. Men det finns betydligt fler röster än de vi lyfter i boken. Vi har samlat alla svar om betydelsen av läromedel i ett och samma dokument, som du hittar nedan.

Hur ska de annars lära sig? 1831 röster om läromedel.

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel

En lärarenkät som vi genomfört bland Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar visar att lärare är kraftigt begränsade i sina läromedelsinköp. I en annan undersökning vi genomfört ser vi att rektorer upplever en liknande situation. Statistiken presenteras i vår rapport Rätten till kunskap som tagits fram tillsammans med lärarfacken och elevorganisationerna.

Rapport: rätten till kunskap

Pressmeddelande: Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel.

Pressmeddelande: Fyra av fem rektorer är begränsade i sina läromedelsinköp

Åtta av tio kommunpolitiker vill skriva in rätten till läromedel i skollagen

Hösten 2021 genomförde vi en undersökning bland kommunpolitiker i Sverige, för att ta reda på vad de tycker och tänker om läromedel. Resultatet visar att åtta av tio kommunpolitiker vill att elevers rätt till läromedel skrivs in i skollagen och att det skapas offentlig statistik över inköpen. Sju av tio anser att kommunernas läromedelsbudgetar bör öka samt att staten bör skjuta till öronmärkta pengar för inköp av läromedel. Det finns ett stort stöd för läromedel i Sveriges kommuner, men precis som lärare och rektorer vittnar politikerna om att budgeten inte räcker till. 

Kommunpolitikers syn på läromedel – resultat från undersökningen

Fempunktsprogram

Vi föreslår fem konkreta åtgärder som skulle ge alla elever i Sverige tillgång till läromedel av god kvalitet:

  1. Skärp skollagen – tydliggör läromedlens roll ur ett elevperspektiv genom en skrivning om rätten till läromedel i de inledande bestämmelserna om rätten till en likvärdig skola.
  2. Resurser till läromedel måste öka i förhållande till idag så att en likvärdig tillgång till ändamålsenliga läromedel för alla elever säkerställs.
  3. Lärare måste garanteras inflytande över inköp av såväl analoga som digitala läromedel.
  4. Skärp uppföljningen av resurser till läromedel så att det skapas en offentlig statistik över läromedelsinköp.
  5. Öka finansieringen av forskning som handlar om användning och produktion av läromedel.

Fempunktsprogram Läromedel

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Den 17 augusti 2021 lämnade Gustav Fridolin över läromedelsutredningens slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Bland förslagen fanns bland annat förslaget att elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen.

Här kan du läsa hela betänkandet

Här kan du läsa pressmeddelandet där vi välkomnar utredningens förslag

Hur ska barn lära sig läsa utan läromedel?

Debatten om barn och ungas läsning är högaktuell. Vi undrar hur barn kan förväntas lära sig läsa i skolan när det inte finns läromedel att läsa? Vi menar att läromedel måste lyftas i läsdebatten. Läs Per Kornhalls debattartikel som publicerades i Svensk Bokhandel den 28 september 2020.

Debattartikel i SvB: Det finns en enklare väg till barns läsning

Våra debattartiklar

Press och omnämnanden

Ta ställning

Oavsett om du själv har erfarenheter att dela med dig av eller inte, kan du göra din röst hörd. Nedan hittar du bilder du kan dela i dina kanaler. Använd taggen #rättentillläromedel, och nämn oss på @laromedelsforfattarna så att vi hittar dina inlägg.


Tryck på den bild du vill ladda ner. Bilden öppnas i en ny flik.

Röster från klassrummen

Vi möter ofta människor som själva ger sin bild av hur det ser ut i olika klassrum. Det kan handla om lärare, föräldrar eller elever som på ett eller annat sätt drabbas av läromedelssituationen. Läs intervjun med läraren Cathrin som berättar hur mycket situationen kan skilja sig mellan två skolor.

”Man har inte köpt in läromedel i den takt som krävs för att ha uppdaterat material.

"Att inte ha läromedel i skolan är som att inte ha operationsinstrument på sjukhus"

Dela din verklighet

Råder det läromedelsbrist på din skola? Har dina barn ouppdaterade läromedel? Är du lärare och begränsad i din undervisning? Eller har du på annat sätt påverkats av läromedelssituationen? Hör av dig till oss. Vi vill ta del av din berättelse. Skriv till adm@laromedelsforfattarna.se