Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, eller AI, har utvecklats enormt snabbt på kort tid. Det är något som påverkar alla författare, inte minst ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Så här tänker Läromedelsförfattarna i frågan.

Publicerad: 29 september 2023

Vad är AI?

AI är ett avancerat datorprogram som har programmerats för att efterlikna mänsklig intelligens. Tekniken har funnits länge, men hastigheten på utvecklingen på sistone har revolutionerat flera branscher. Användningen av AI i skrivprocessen kan vara både effektivt och underhållande, men det är viktigt att komma ihåg att det finns risker med AI-användning.

Vilka risker finns med AI?

Den främsta riskfaktorn för författare är det faktum att AI lagrar och kopierar allt material den får. Genom att använda en AI godkänner du att programmet duplicerar och behåller allt material du matar, eller ”promptar”, den med. Det innebär att ditt material kan komma att användas av andra som nyttjar samma AI.

En annan risk är det faktum att du inte vet varifrån informationen kommer. De svar du får när du ställer en fråga till en AI kan komma från opålitliga källor eller vara stulna från pirathemsidor.

Hur ska man tänka om man använder AI?

Läromedelsförfattarna har, tillsammans med andra nordiska författarföreningar, tagit fram rekommendationer för författare som använder AI. Rekommendationerna ska fungera som ett stöd, och hjälpa dig att använda AI på ett säkert sätt. Rekommendationerna kommer att uppdateras i framtiden allt eftersom tekniken utvecklas.

AI-rekommendationer Läromedelsförfattarna

Juridik
Nyheter

Vi står bakom EWC:s kampanj

Robotar kan inte ersätta mänskliga författare. Det är budskapet i den kampanj European Writers’ Council (EWC) har lanserat, en kampanj Läromedelsförfattarna står bakom. Juridik, Påverkan