Vad skyddas av upphovsrätten?

Upphovsrätten skyddar litterära och konstnärliga verk, till exempel ett läromedel eller kurslitteratur. Det krävs dock att ditt verk når en viss verkshöjd för att upphovsrätten ska gälla, vilket innebär att det måste vara så pass originellt att vem som helst inte skulle kunna återskapa det.

En viktig sak att komma ihåg är att upphovsrätten inte skyddar idéer, det är hur du uttrycker din idé som skyddas. Motiv, teman och fakta får inget skydd, det krävs att du har skapat något. Det gäller för såväl tryckt som digital form, och det är inte bara den färdiga boken som skyddas, utan även skisser, anteckningar och inläst text.

Till exempel: Om du berättar om en idé till en bok för en kollega, som sedan tar din idé och skapar det du tänkt skapa, då finns det tyvärr ingen upphovsrätt som skyddar dig. Hade du däremot påbörjat boken själv och din kollega kopierar det du skrivit och tar dina ord och formuleringar, då har du blivit plagierad och upphovsrätten skyddar dig.