Upphovsrättens olika delar

Upphovsrätten går att dela upp i två huvuddelar: ekonomisk och ideell upphovsrätt.

Den ekonomiska upphovsrätten

Den ekonomiska upphovsrätten ger dig som upphovsperson rätt att rätt att bestämma hur verket ska tillgängliggöras och spridas. När du skriver på ett förlagsavtal upplåter du hela, eller delar av, den rätten till förlaget. Därför är det viktigt att alla avtal du skriver på är schyssta!

Den ideella upphovsrätten

Den ideella upphovsrätten innebär för det första att du har rätt att bli namngiven i anslutning till ditt verk. Om du skrivit en bok ska ditt namn alltså stå med i boken. Den ideella upphovsrätten innebär också att ditt verk inte får ändras, beskäras eller användas på ett kränkande sätt. Till exempel: Skulle din bok användas i politiskt syfte så att ditt namn kopplas till en ideologi du inte står bakom, då har de gjort intrång på din ideella upphovsrätt. Det är bra att veta att den ideella upphovsrätten aldrig lämnar dig helt, även om du överlåtit rättigheterna.