Debatt

Läromedelsförfattarna släpper rapport om läromedelsinköp

Statsbidraget för läromedelsinköp 2023 ledde till att mer pengar lades på läromedel, men inte till någon ökad likvärdighet. Det konstaterar Läromedelsförfattarna i en ny rapport.

– Regeringen måste se över och förändra konstruktionen av statsbidraget så att det bidrar till en utjämning och ökad likvärdighet mellan skolor och kommuner. Först när alla elever har samma förutsättningar blir svensk skola likvärdig, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Kommunernas läromedelsinköp per elev ökade 2023, från i genomsnitt 824 kronor till 1 294 kronor, tack vare statsbidraget. Det motsvarar en ökning med 57 procent. Totalt delades 533 miljoner kronor ut 2023, pengar som skulle läggas på läromedelsinköp innan årsskiftet. Men läromedelsinköpen ökade endast med 270 miljoner kronor, enligt statistik från Läromedelsföretagen.

– Om det är så att pengarna inte fullt ut har gått till nya läromedel, är det ett allvarligt problem. Det är viktigt att regeringen och Skolverket undersöker detta när de utvärderar statsbidragets utformning, vilket de behöver göra snarast, säger Per Kornhall.

Rapporten visar, med utgångspunkt i Läromedelsföretagens statistik och utfallet av det nya statsbidraget, att det minsta belopp som en kommun lägger på läromedel är 612 kronor per elev och det högsta 2 244 kronor. Statsbidraget har alltså inte lyckats åstadkomma någon utjämning som innebär att likvärdigheten i tillgången till läromedel har ökat.

Fem resultat från rapporten:

  1. Inköpen av läromedel till gymnasieskolan minskade med 18 procent under 2023. Det tyder på en viss omflyttning av läromedelsinköpen till de skolformer som omfattas av statsbidraget.
  2. Kommunernas läromedelsinköp per elev ökade 2023, från i genomsnitt 824 kronor till 1 294 kronor, tack vare statsbidraget. Det motsvarar en ökning med 57 procent.
  3. Trots att 533 miljoner kronor delades ut till skolhuvudmän under hösten har läromedelsinköpen endast ökat med 270 miljoner kronor.
  4. 77 kommuner sökte ingenting eller endast en del av statsbidraget.
  5. Kommuner med vänsterstyren satsar något mer på läromedel än kommuner med högerstyre. 2020–2022 la kommuner med vänsterstyre i genomsnitt 941 kronor på läromedel per elev. För kommuner med borgerligt eller blocköverskridande styre var motsvarande 811 respektive 810 kronor.

Ladda ner rapporten här


På morgonen den 13 mars sände vi ett digitalt rapportsläpp där resultatet av rapporten presenterades. Därefter följde två panelsamtal med fokus på hur situationen ser ut i skolorna, hur statsbidraget har använts och vad som nu behövs göras politiskt för att säkerställa likvärdigheten i elevers tillgång till läromedel. Se det i efterhand nedan.

Påverkan