Pris till läromedelsförfattare

Hippas Eriksson, Ann S. Pihlgren och Rolf Ekelund är vinnarna av Läromedelsförfattarnas pris 2020 – Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Stort grattis!

Bild: Hippas Eriksson, Rolf Ekelund, Ann S. Pihlgren

Med årets totala prissumma på 250 000 kronor är Läromedelsförfattarnas pris det tyngsta priset för läromedelsförfattare i Sverige. Hippas Eriksson tar emot 100 000 kronor i kategori Läromedel, Ann S. Pihlgren tar emot 100 000 kronor i kategori Kurslitteratur och Rolf Ekelund tar emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris på 50 000 kronor.

Juryns motiveringar

Hippas Eriksson

Läromedelsförfattarnas pris Kategori Läromedel
100 000 kr

Hippas Erikssons produktion som omfattar läromedel i engelska och svenska har givits ut på olika förlag och riktar sig framförallt till elever på mellanstadiet och till nyanlända. Hon har en mycket bred kompetens och har i sin författargärning bidragit till många användbara och omtyckta läromedelsserier.

Ann S. Pihlgren

Läromedelsförfattarnas pris Kategori Kurslitteratur
100 000 kr

Ann S. Pihlgren är ett välkänt namn inom pedagogikforskningen och på Sveriges lärarutbildningar. Hon är också omtyckt bland lärare och skolledare runtom i Sverige. Hennes böcker används såväl som kurslitteratur på lärarutbildningar som kompetensutvecklingsböcker bland lärare. Hon lyckas på ett fantastiskt sätt förena vetenskapligt tänkande med golvets realitet, därav hennes popularitet i båda världarna. Hon gör det dessutom med ett stort hjärta för både barn och vuxna i skolan.

Rolf Ekelund

Läromedelsförfattarnas särskilda pris
50 000 kr

Rolf Ekelund, nestor inom läromedelsbranschen, erhåller Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2020 för sitt outtröttliga arbete för att stärka behovet av att använda läromedel i undervisningen. Genom sin långa karriär inom förlagsvärlden och genom en aldrig sinande ström av debattartiklar riktade till skolpolitiker och allmänheten och inte minst förlagsvärlden visar han på behovet av att förse elever med material anpassat för deras utveckling.

Om priset

Med Läromedelsförfattarnas pris uppmärksammar vi läromedlens och kurslitteraturens roll i Utbildningssverige. Det består av kategorierna läromedel, kurslitteratur samt Läromedelsförfattarnas särskilda pris. Priset syftar till att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel och kurslitteratur samt att lyfta personer som gjort stor nytta för läromedlens ställning i Sverige.

Läs mer om priset här

Pressmeddelande på MyNewsdesk