Läromedlets dag

Läromedlets dag är en temadag instiftad av den medlemsdrivna intresseorganisationen Läromedelsförfattarna. Syftet är att lyfta läromedlets betydelse och belysa olikvärdigheten i svensk skola. Lärare, rektorer, förlag, elever och föräldrar – vi uppmanar alla som på något sätt jobbar med läromedel att göra något extra för läromedlen den 8 november.

Bakgrund

Den 8 november landade Nils Holgersson och gåsen Mårten i Västra Vemmenhög efter en nästan åtta månader lång resa, en resa du nog känner till som Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Selma Lagerlöfs bok om pojken som reser genom Sverige på en gåsrygg är en av de mest lästa barnböckerna i Sverige. Den gavs ut i två delar 1906–1907 och har översatts till över 60 språk. Men visste du att boken skrevs som en läsebok i geografi för svenska elever?

Sveriges allmänna folkskollärareförening tillsatte i januari 1901 en kommitté för att få fram en modern läsebok, det resulterade bland annat i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Få läromedel har lästs av så många som Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, men många är lika välskrivna. Selma Lagerlöfs bok visar hur stor påverkan ett läromedel kan ha, hur mycket det kan komma att betyda.

Så självklart som det var med välskrivna läroböcker 1906, när boken kom ut, är det inte idag. Därför har vi instiftat Läromedlets dag, som infaller den 8 november – dagen då Nils Holgersson kom hem från den fantastiska resa som kom att bli en av världens mest lästa barnböcker.

Vi vill med den här dagen belysa den situation vi ser idag, där många klassrum står helt utan läromedel. Läromedel är pedagogiska verk skapade för att väcka läsglädje och kunskapstörst hos barn och unga. Bakom verken finns gedigna pedagoger och författare som brinner för att förmedla kunskap till framtidens generation.

I Selma Lagerlöfs, Nils Holgerssons och Mårten Gås fotspår vill vi lyfta betydelsen av välskrivna läromedel.

Vad kan du göra på Läromedlets dag?

Det finns mycket att göra den 8 november, och varje liten insats räknas. Här är tre förslag på aktiviteter:

  1. Berätta om dagen i sociala medier och använd hashtaggen #läromedletsdag.
  2. Jobbar du som lärare? Prata om dagen med dina kollegor och elever, och diskutera hur ni använder läromedel i ert klassrum.
  3. Saknas det läromedel i din, eller ditt barns, skola? Hör av dig till politiker i din kommun, eller skriv till Sveriges skolminister och påminn om att den nya regeringen måste ta sitt ansvar och se till att alla elever får tillgång till läromedel.

Vi ser fram emot att se läromedel lyftas på olika håll den 8 november!