Nyheter

Utfärdande av AI-förbehåll

Läromedelsförfattarna har den 7 februari utfärdat förbehåll för nyttjanden av Sveriges läromedels- och kurslitteraturförfattares rättigheter som träningsdata för generativa AI-system.

Det innebär att vi äger rätten att teckna avtalslicenser med andra parter, så att den som vill nyttja läromedels- och kurslitteratursförfattares texter som träningsdata för generativa AI-system behöver vårt godkännande.

Som kollektiv förvaltningsorganisation är det vårt ansvar att hjälpa författare att på bästa sätt skydda sig från nyttjanden som inte är till författarens fördel, och med nuvarande lagstiftning anser vi att kollektiva förbehåll är det enda sättet att göra det på. Det här är inget nytt, det ingår i vårt uppdrag att förvalta kollektivets rättigheter. Med anledning av teknikens framfart tydliggör vi nu att det även gäller rättigheterna för text- och datautvinning.

Vi förväntar oss att berörda parter beaktar vårt förbehåll. Detta är ett första steg mot en hållbar marknad där kunskap, litteratur och skapande fortsatt värderas högt och där författare skyddas, även i en modern värld med generativa AI-system.

Alice Rosenfeldt
Jurist
Läromedelsförfattarna

Juridik, Författarskap