Nyheter

Så svarar Läromedelsförfattarna på inskränkningsutredningen

Trots vissa brister anser Läromedelsförfattarna att stora delar av den så kallade inskränkningsutredningens förslag kommer att gynna författarkollektivet och skapa en tryggare marknad ur ett upphovsrättsligt perspektiv.

Läromedelsförfattarna har lämnat sitt remissvar på utredningen Inskränkningar i upphovsrätten (SOU 2024:4). Syftet med utredningen har varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd, och utredaren har sett över upphovsrättslagens alla bestämmelser om inskränkningar.

Läromedelsförfattarna välkomnar betänkandet och ställer sig positiva till flera av utredningens slutsatser. Främst ställer sig Läromedelsförfattarna bakom förslagen om att tydligare harmonisera de svenska reglerna med internationella åtaganden och direktiv för att stärka författares kontroll och insyn över sina verk.

– Utredningen är en välskriven och välbehövlig genomlysning av upphovsrättslagens andra kapitel. Många av förslagen kommer att gynna författarkollektivet, tydligare anpassa svensk lag efter EU-regleringar och skapa en tryggare marknad för upphovsrätter. Men det finns vissa brister där vi hoppas att utredningen tar till sig av våra synpunkter, så att den kommande propositionen reder ut alla frågetecken, säger Alice Rosenfeldt, jurist på Läromedelsförfattarna. 

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2025.

Läs hela remissvaret här.

Juridik