Nyheter

Öppet brev till Sveriges EU-parlamentariker

Läromedelsförfattarna har, tillsammans med Svenska Tecknare och Sveriges Författarförbund, gått ut med ett öppet brev till Sveriges EU-parlamentariker. Anledningen är den kommande AI-regleringen som ska beslutas om inom EU.

Syftet med regleringen är att säkerställa att AI-system som används inom EU ska vara säkra och förenliga med de grundläggande rättigheterna och EU:s värden.

– Vi välkomnar att EU inför en reglering, för det behövs, men av det vi har fått se hittills är det tydligt att författares och andra kulturskapares perspektiv behöver diskuteras. EU får inte tappa sin status som världsledande inom upphovsrätt, vilket riskeras om regleringen inte omarbetas, säger Läromedelsförfattarnas jurist Alice Rosenfeldt.

Det öppna brevet har lett till att EU-parlamentarikern Malin Björk samt riksdagsledamöterna Vasiliki Tsouplaki och Lorena Delgado Varas har bjudit in Läromedelsförfattarna, Sveriges Författarförbund och Svenska Tecknare till ett möte.

– Vi är glada att Sveriges politiker tar till sig vår oro och att de är villiga att diskutera frågan vidare.

Öppet brev till Sveriges EU-parlamentariker (öppnas i nytt fönster)

Juridik