Nyheter

Fem frågor och svar om friköp

Den vanligaste ersättningsmodellen för författare är royalty, men det finns andra modeller. Friköp, eller utköp, blir allt vanligare och vi får frågor från medlemmar som vill veta om det är bra eller inte. Här reder vi ut fem vanliga frågor om just friköp.

Blir jag helt frikopplad från det jag har skrivit om jag går med på friköp?

Både ja och nej. Vissa rättigheter i upphovsrättslagen går att avtala bort, andra inte. Rätten till ytterligare skälig ersättning är en sådan rättighet som inte går att avtala bort. Oavsett friköp eller royalty kan du alltså omförhandla ersättningen om försäljningen går mycket bättre än väntat. En annan rättighet du behåller, om ni inte särskilt har avtalat bort den, är rätten att få redovisningar av förlaget. Du som friköpt författare kan alltså fortfarande få årliga redovisningar för försäljningen.

Står jag fortfarande med som författare på texter jag är utköpt från?

Ja. Den ideella rätten kan aldrig avtalas bort. Ditt namn ska alltid framgå i samband med dina texter, oavsett.

Är royalty bättre än friköp?

Läromedelsförfattarna rekommenderar alltid royalty och ett förskott (s.k. garantihonorar) som ersättningsmodell. Det garanterar att du har fortsatt kontakt med förlaget, och ger dig kontroll över revideringar, uppdateringar och omarbetningar av dina texter. Den kontrollen tappar du vid friköp.

Är mina texter låsta till det förlag som köper loss dem?

Det beror på vad ni har bestämt i avtalet. Om du har skrivit ett manus till ett förlag, har förlaget i regel exklusiv rätt till din text. Men om förlaget vill använda en text som du redan har skrivit eller gett ut i något annat sammanhang, och erbjuder dig en engångsersättning för användningen, så bör de inte få exklusiv rätt till texten.

Hur kan jag begränsa friköp?

Du som författare har självklart rätt att gå med på de avtalsvillkor du tycker passar dig bäst. Men vi vill påminna om att det vid friköp är extra viktigt att du och ditt förlag är överens om vilka begränsningar förlaget har, till exempel gällande tid eller antal exemplar. Vid engångsersättningar är det särskilt viktigt att poängtera vad förlaget får göra med dina texter, eftersom du som författare inte får betalt för exempelvis översättningar eller ljudbokslicenser.

Juridik