Besked om stipendium

Du som har sökt vårt kopieringsstipendium för 2022 kan nu se och hämta ditt besked på Mina sidor.

TILL MINA SIDOR

Har du frågor om ditt besked är du välkommen att skriva till stipendier@laromedelsforfattarna.se