Frukostföreläsning: avdragsmöjligheter inför deklarationen

Vi bjuder in dig som är medlem i Läromedelsförfattarna eller Författarförbundet på digitala frukostföreläsningar på teman som på olika sätt rör ditt författar- eller översättarskap.

20 mars kl 08.00-08.45
Digitalt
Zoom

Temat för detta tillfälle är avdragsmöjligheter inför deklarationen. 

Föreläsare: Björn Lundén, skatteexpert med inriktning på kulturutövande. Björn ger sina bästa tips angående inkomstdeklaration för enskilda näringsidkare som ska lämnas in senast 2 maj. Några av de råd han kommer att lämna är angående skattefria stipendier och angående avdrag för resor.

Föreläsningen är gratis och du behöver vara medlem i Läromedelsförfattarna eller Författarförbundet för att kunna anmäla dig. Om du är medlem i bägge förbunden behöver du bara anmäla dig via ett utav oss.

Sista dag för anmälan har passerat.

Det här är en av fyra föreläsningar i vår gemensamma föreläsningsserie "Vad varje författare och översättare bör veta". En rad matnyttiga frukostföreläsningar som på olika sätt rör ditt författar- eller översättarskap. Deklaration, försäkringar, trygghetssystem och pensionsplanering. Det kanske inte låter som det mest spännande, men kan lägga grunden för ett författar- eller översättarskap som det går att leva på. Föreläsningarna genomförs på Zoom, börjar kl. 08.00 och pågår i 45 minuter. Du hittar samtliga i vårt kalendarium här på webben.